Funder: Kliv
Duration: 2015-2016
Project management: Enveco Miljöekonomi AB
Contact: Bengt Kriström

(only in Swedish)
Att i samverkan med intressenter ta fram en användarvänlig CBA-modell för samhällsekonomisk värdering av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder. Samtidigt som CBA-modellen ska vara användarvänlig och så enkel och generellt användbar som möjligt ska den vara teoretiskt relevant utifrån ekonomisk teori och empiriskt relevant utifrån skattningar som har skett med metoder förankrade i ekonomisk teori. Även att i samverkan med intressenter identifiera vilka frågor som ovan beskrivna CBA-verktyg kan besvara och vilka frågor som kan besvaras inom ramen för kompletterande ansatser, särskilt multikriterieanalys, och vilka kriterier som skulle vara relevanta att ta hänsyn till i tillämpningar av multikriterieanalys.

Coming events

Show Full Calendar