Month Week Day
Date: Tue. 26 Jan, 2021 13:00 - 15:30
Duration: 2 Hours 30 Minutes
Categories: Other*
För att säkerställa att vi i forskningen ställer relevanta frågor och söker praktiskt tillämpbara svar på framtidens energilandskap anser vi att samverkan behövs. Tillsammans med Övik Energi, Umeå Energi och Skellefteå Kraft har Handelshögskolan och CERE därför initierat ett samarbete, Energy North, ett kompetenscentrum för analys av framtidens hållbara energilandskap.

Tvärvetenskapliga samarbeten kring energifrågor är viktiga. Vår ambition är att Energy North ska vara ett forum där forskare från olika discipliner, med ett gemensamt intresse för framtidens energilandskap, möts för tvärvetenskapliga diskussioner, gemensamma projektansökningar och forskningssamarbeten.

Energy North bjuder in till en tvärvetenskaplig workshop där fokus är att dela tankar och idéer, och hitta vägar för samarbeten kring forskning och projektansökningar. Tanken är att ni från ert perspektiv delar er syn på den övergripande frågeställningen, Morgondagens energilandskap – hur ser det ut och hur kommer vi dit?

Vi vill också undersöka möjligheterna att söka extern finansiering för ett kompetenscentrum kring framtidens energilandskap från Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/kompetenscentrum-for-ett-hallbart-energisystem/.


Workshopen anordnas den 26/1 2021 mellan 13.00 och 15.30. På grund av rådande omständigheter så kommer workshopen att genomföras i ett digitalt format.

Läs mer och anmäl dig.

Preliminärt program:

13.00 – 13.15. Inledning och bakgrund
13.15 – 14.15. Presentationer av deltagare
14.15 – 14.30. Kompetenscentrum, Energimyndigheten
Paus
14.45 – 15.30. Diskussion, hur gå vidare?

För mer information, kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Välkomna!

Coming events

Show Full Calendar