Month Week Day

Installation: Professor Tommy Lundgren (Thu. 7 Apr, 2022 11:30 - 12:00)

Professorsinstallationerna startar redan kl 9.00, Tommy är nummer fem i raden av professorer och föreläser kl 11.30. 

Titel: Forskning för en mer faktabaserad miljö- och klimatpolitik 

Sändningen kommer att finnas tillgänglig från www.slu.se, startsidan. 

Program för dagen

Mer om Tommy och hans forskning

Nya professorer vid SLU 2022

Coming events

Show Full Calendar