Welcome to a seminar regarding the Swedish Energy Agency's research program in energy system!

At the seminar, research at the Swedish Energy Agency within energy systems area will be presented. The seminar is organized in cooperation with CERE. (only in Swedish)


Seminariet innehåller:

· Information om pågående forskningsprogram inom energisystemområdet.
· Presentationer av den energisystemforskning som Energimyndigheten finansierar.
· Diskussion om vilka för- och nackdelar det finns med att arbeta tvärvetenskapligt.
· Inblick i hur forskningsresultat har används i policyprocessen på Energimyndigheten.

Läs hela programmet

Tid
18 februari
13.00-18.00

Plats
Hörsal D i Samhällsvetarhuset,
Umeå universitet, Umeå

Anmälan
http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Energisystemstudier/Seminarium-Energiforskning-och-samhallsnytta-18-februari-2015-i-Umea/

Energisystemforskning fokuserar på samspelet mellan teknik, institutionella förhållanden och aktörers beteenden. Forskningen binder samman samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar med tekniska perspektiv. Forskning om energisystemet ser till helheten, från tillförsel och distribution och användning samt kopplingen till det klimatpolitiska området.

Coming events

Show Full Calendar