Kommande

Visa full kalender

CERE Working Papers

Hu, X. & Liang, C-Y. Water conservation and the common pool problem: Can pricing address free-riding in residential hot water consumption? Läs
Kriström, B. & Johansson, P-O. Förstudie kring frågan om och hur vattenkraftens bidrag till reglerförmåga kan värderas monetärt. Läs
Puzon, K. A. Electoral cycles and in-kind transfers for ecosystem services: A survey experiment in rural Mindoro. Läs
Puzon, K. Veto power and coalition formation in the commons: an experiment. Läs