Det har nu gått 10 år sedan Professorerna i nationalekonomi Bengt Kriström och Runar Brännlund bestämde sig för att starta upp en centrumbildning mellan nationalekonomin på Umeå universitet och skogsekonomin på Sveriges lantbruksuniversitet. För att fira så planeras en rad aktiviteter under hösten och vintern.

jub logo18 september, 2019 kl 14.45-16.00 besöker James Boyd och kommer sitta ned med studenter från bland annat Minervaskolan i Umeå för att prata mer om värdering av ekosystemtjänster.

19 september, 2019 kl 13.15 föreläser James Boyd på SLU biblioteket i Umeå. Titel: The Future of Ecosystem Services Analysis: Barriers, Progress, and Priorities. I samarbete med ECOS

4 oktober, 2019 föreläser nye hedersdoktorn vid SLU (nominerad av Institutionen för skogsekonomi och CERE) Professor Jason Shogren i samband med promoveringen i Uppsala. 

7 oktober, 2019 kl 14.00 tar vice forskningsledare Francisco X. Aguilar emot studenter på campus.

7-8 av oktober, 2019 besöker den nye hedersdoktorn vid SLU, Professor Jason Shogren. 

8 oktober, 2019 kl 13.00 föreläser Jason Shogren i SLU Umeås bibliotek. 

23 oktober, 2019 kl 12.00 ett föredrag i Värt att veta serien av Francisco X. AguilarM&M: Can money and management reduce tropical forest degradation?

28 november, 2019: Det officiella firandet av CERE:s 10års jubileum
På förmiddagen: öppna föreläsningar av framförallt unga forskare.
13.30 och 16.30 ges föreläsningar av inbjudna talare. Sessionen inleds av Professor Sofia Lundberg, ordförande i styrelsen för CERE och Professor Bengt Kriström, SLU, en av grundarna av CERE.

Inbjudna talare
Mårten Larsson, Skogsindustrierna (ledamot i CERE’s Scientific Advisory Board)
Svante Mandell, Chef för miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet
Eva Samakovlis, Chef för forskningsavdelningen på Skatteverket och tidigare chef för Konjunkturinstitutets Miljöekonomiska enhet.
Jurate Jaraite, Vilnius University. Jurate är CERE alumni
Ulf Perbo, Transportföretagen, och tidigare student i nationalekonomi vid Umeå universitet
Peter Högberg. Tidigare dekan vid skogsvetenskapliga fakulteten, SLU och tidigare rektor för SLU

Informationen uppdateras eftersom.

9-13 december besöker forskarna Rolf Färe och Shawna Grosskopf (Oregon State) och ger några föreläsningar om skuggprissättning av miljön (shadow pricing the environment). Det kommer vara en del av kursen "Production and the environment" på Miljöekonomi-master-programmet. 

12 december ger Lammertjan Dam (Groningen U.) ett seminarium. Lammertjan är "long time friend" av CERE och har varit här som post-doc hösten 2010 och ett flertal gånger efter det på kortare besök. Han kommer vara här under den veckan. 

Läs mer om CERE

Kommande

Visa full kalender

CERE Working Papers

Zhou, W., Bostian, M., Färe, R., Grosskopf, S. & Lundgren, T. Efficient and Sustainable Bioenergy Production in Swedish Forests – a Network DEA Approach. Läs
Grosskopf, S. & Lundgren, T. Prevention or Cure? Abatement Efficiency in a Network Technology. Läs
Puzon, K. On Extreme Perception Bias. Läs
Puzon, K. & Willinger, M. Can Common Ownership Prevent the Tragedy of the Commons? An Experimental Investigation. Läs