Anslag: 3,5 miljoner sek
Finansiär: Forte
Projektledare: Tommy Lundgren
Löptid: 2021-2023

I projektet analyserar vi effekterna av den gröna omställningen på industriella arbetsmarknader samt olika regioner, och om effekterna förväntas skilja sig mellan till exempel stad och land. Med hjälp av avancerade ekonometriska metoder och unika data på företagsnivå kommer vi granska flera policyrelevanta frågor: i) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av miljöpolitiken? ii) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av företagens utsläppsreducerande insatser? iii) Hur påverkar teknisk förändring, ökad effektivisering, utsläppsförändringar och förändringar i output- och input mix efterfrågan på arbetskraft?
Läs mer i nyheten Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

Kommande

Visa full kalender