Huvudpartner och finansiär: Havs- och Vattenmyndigheten
Löptid: Fortlöpande
Kontakt: Göran Bostedt eller Runar Brännlund

Projektet baseras på en enkätundersökning från Havs- och Vattenmyndigheten.