Anslag: 3 599 000 sek
Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2015-2017
Projektledare och kontakt: Tommy Lundgren

I praktiken tar klimat- och energipolitiska beslut sällan hänsyn till den så kallade rekyleffekten. Denna effekt urholkar möjligheterna att uppnå energibesparingar via ökad energieffektivitet. Därför bör rekyleffekten beaktas när klimat- och energipolitik utformas. Vi hävdar dock att kunskapen om effekten är otillräcklig. Exempelvis finner vi inga empiriska studier på svensk industri vars syfte är att uppdaga den faktiska rekyleffekten och dess bestämningsfaktorer utifrån historiska företagsdata. Detta är det övergripande målet med projektet, och det kommer att öka förståelsen för hur klimat- och energipolitiska beslut kan bidra till att spara energi och minska utsläppen av växthusgaser – högst relevant för alla länder.