Anslag: 1 500 000 sek
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Löptid: 2014-2017
Projektledare och kontakt: Ann-Kristin Bergquist