Anslag: 1 500 000 sek
Finansiär: Energiforsk
Projektledare och kontakt: Bengt Kriström

Projektet syftar till att studera effekter av olika typer av energibeskattning ur ett allmänjämviktsperspektiv.

Kommande

Visa full kalender