Anslag: 1 610 000 sek
Finansiär: Wallenberg Scholarship
Löptid: 2018-2020
Mottagare: Mattias Vesterberg

Pengarna ger möjlighet till fortsatt forskning, samt att spendera viss del av denna tid vid annat universitet. Anslaget ska förhoppningsvis hjälpa Mattias att meritera sig till en docentur.