Går det att jaga och fiska på ett hållbart sätt, ja mera på naturens villkor? Och vilken kunskap behövs för att nå dit?Vilt & Fisk
Det var kärnfrågorna inom ett forskningsprogram, Adaptiv förvaltning av vilt och fisk, som Naturvårdsverket finansierade 2004-2009. Forskare inom ekologi, ekonomi, statsvetenskap och juridik samarbetade här över ämnesgränserna. Målet var att öka kunskapen om förvaltning av naturresurser på ett hållbart sätt och göra kunskapen tillgänglig för fler.
Webbsida