Forskningsprogrammet PlusMinus handlade om hur vi värderar nytta och kostnader inom miljöområdet. PlusMinus

Utgångspunkten för forskarna var att utveckla teori och metod inom det som heter kostnads-nyttoanalys (cost-benefit analys, CBA). Målsättningen var att det skulle bli enklare och mer lättillgängligt för användare att tillämpa analysmetoden då de tar fram beslutsunderlag rörande alla typer av insatser som påverkar miljön. Resultaten som togs fram inom PlusMinus presenteras s i form av en handbok. Läs handboken: Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt - en vägledning.

Inom PlusMinus hanterar forskarna en rad problemområden, exempelvis fördelningsfrågor, risk och osäkerhet, målkonflikter och olika sätt att beräkna miljövärden.
Utanför Lysekil