Syftet med programmet är att analysera juridiska, politiska och ekonomiska aspekter, samt samspelet mellan dessa och av införandet av så kallade miljökvalitetsnormer. Programmet kommer i huvudsak att fokusera på miljökvalitetsnormer för vattendrag i de svenska avrinningsområdena.

Programmet förväntas pågå i tre år (med start januari 2012) och har en totalbudget på cirka 15 miljoner kr. Programmet är uppdelat i sex delprojekt, varav ett är mer eller mindre ett renodlat ekonomiskt projekt. Huvudansvarig för hela programmet är Lena Gipperth vid Havsmiljöinsitutet i Göteborg. Projektledare för det ekonomiska projektet är Patrik Söderholm, Luleå Tekniska Universitet och biträdande projektledare är CEREs Runar Brännlund.

Programmet finansieras av Naturvårdsverket.