Detta projekt syftar till att:
  1. syntetisera den existerande litteraturen om koldioxidkonvergens med fokus på empiriska resultat samt en egenhändig analys av dess implikationer för den globala klimatpolitikens genomförande;
  2. empiriskt analysera förekomsten av eventuell koldioxidkonvergens för ett stort antal länder samt undersöka de faktorer (t.ex. teknisk utveckling, institutionella förhållanden etc.) som påverkar den regionala fördelningen av utsläppsintensitet; och
  3. empiriskt analysera hur olika principer för allokering av utsläppsrättigheter kan påverka olika länders åtaganden (och därmed deras villighet att acceptera globala avtal).

I projektet belyses de möjliga konsekvenserna av flera olika allokeringsprinciper. Speciell uppmärksamhet ägnas åt de principer som baseras på per capita utsläpp samt utsläpp relaterat till inkomstnivå. Tillgängliga data möjliggör en bred studie över koldioxidutsläppen i ett stort antal (dock inte alla) världens länder.

För mer information, kontakta Runar Brännlund