Anslag: 2 100 000 SEK 
Finansiär: Formas
Löptid: 3 år (startår 2010)
Projektledare: Göran Bostedt

Användare

Skogsbruk, rennäring, samhället

Projektet

Syftet med det här projektet är att undersöka och analysera relationen mellan rennäring och skogsbruk ur ett ekonomiska perspektiv med fokus på kostnader som uppstår kring samrådssituationen.

Bakgrund

I norra Sverige nyttjas skogen och dess resurser på ett flertal olika sätt av olika intressegrupper, bland andra skogsnäringen och rennäringen. När dessa näringar nyttjar skogsresursen, skogsbruket timmer och rennäringen lavbete, uppstår negativa effekter för den andra näringen. För att minska konflikter som kan uppkomma mellan näringarna instiftades samråd i slutet av 1970-talet vilka senare utvidgades genom certifieringssystemen FSC och PEFC.

I en studie genomförd 2006 pekar båda näringarna på att den ekonomiska förståelsen för dels samråden och dels de negativa effekterna saknas. Forskning ger en relativt tydlig bild av vilka de negativa effekter är, men den ekonomiska effekten av dessa för respektive näring saknas. Även effekterna av samråd finns forskning kring, men inte specifikt de ekonomiska effekterna därav.