AemiroDoktor
Institutionen för ekonomi, SLU Uppsala

Arbetar med värdering av icke marknadsmässiga miljövaror och tjänster.

Profil på Google Scholar

Kommande

Visa full kalender