Foto: Thibaud FreydPost doc
School of Economics and Business, Norwegian University of Life Sciences

Webbsida

Forskar på icke marknadsmässig värdering av ekosystemtjänster. I synnerhet utvecklingen och användningen av avancerade valmöjlighetsmodeller i syfte att fånga upp de förenklade strategier och heuristik som respondenter använder i diskreta valmöjlighetsexperiment.

Kommande

Visa full kalender