Forskningsområden

• Energiekonomi och politik
• Gröna räkenskaper och välfärdsmätning
• Hållbara och ansvarsfulla investeringar
• Klimatekonomi och politik
• Långsiktiga relationer mellan ekonomisk tillväxt och miljö
• Miljö- och naturresursvärdering
• Naturresursförvaltning (skog, vilt, fiske)
• Styrmedel, fördelningsfrågor och effektivitet
• Äganderätter i naturresurssammanhang

Forskningsstrategi

Vi på CERE har en strategi i fem steg för att förena forskare och forskning.

1. CERE främjar arbetsgrupper

På CERE uppmuntrar vi forskare att ta initiativ. Därför skapar vi finansieringsmöjligheter för mindre arbetsgrupper av forskare. Dessa kan fritt utformas med både interna och externa forskare som arbetar med frågor både inom och utanför samhällsvetenskapen.

Foto: Mona Bonta Bergman2. CERE har ett brett forskningskollegium

På CERE bjuder vi in till vardaglig vetenskaplig diskussion och kritisk granskning. Därför har vi ett brett och kunskapsrikt forskningskollegium till hands. Vi erbjuder ett internt forum där forskare kan få respons på sitt arbete från välkända och erfarna personer inom sitt område.

3. CERE erbjuder gästforskarprogram

På CERE vill vi gärna att välkända och lovande forskare besöker oss. Därför finansierar vi ett gästforskarprogram där vi årligen bjuder in en världskänd forskare till Umeå under en vecka och ger den tid för 3-4 föreläsningar inför Umeå forskningskollegium. Vi har även som mål att årligen finansiera en längre vistelse (6-12 månader) för 2-4 forskare. Dessutom stärker vi arbetsgrupper genom att låta besökande gästforskare delta under kortare tidsperioder (3-4 veckor).

Foto: Mona Bonta Bergman4. CERE arrangerar konferenser

På CERE erbjuder vi disputerade forskare en högklassig och inspirerande arbetsmiljö. Därför har vi, förutom gästforskarprogrammet och forskningskollegiet, årliga konferenser på Ulvön och i Ammarnäs. Konferenserna är en möjlighet för bland annat disputerade forskare att få presentera sitt arbete för många välkända och ledande forskare. De är dessutom tillfällen för forskare att få träffa och inspireras av andra inom sitt område.

5. CERE kommunicerar med omvärlden

På CERE strävar vi efter att ha en bra relation med dem som är intresserade av vår verksamhet. Därför uppdaterar vi ständigt vår webbplats med det senaste som har hänt inom CERE, både inom forskningen och för våra medarbetare. Missa inte heller nyhetsbrevet som vi skickar ut fyra gånger per år. Klicka här för att börja prenumerera.

Kommande

Visa full kalender