Filmade föreläsningar

Hur reformera svensk energi- och miljöbeskattning?

SNS rapporten "Svensk energi- och miljöbeskattning - ett reformförslag" presenterades och diskuterades 4 november 2020.
 

Medverkande:

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet och seniorrådgivare, Centrum för miljö och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Hillevi Larsson (S), ledamot i skatteutskottet

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna och andre vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Per Åsling (C), förste vice ordförande i skatteutskottet

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för forskningsprogrammet på SNS.

Seminar - James Boyd

S James BoydCERE seminar

The Future of Ecosystem Services Analysis: Barriers, Progress and Priorities

Dr James Boyd

Filmed September 19th, 2019

Kommande

Visa full kalender