Filmade föreläsningar

Seminar - Francisco X. Aguilar

Värt att veta föreläsning (Sveriges lantbruksuniversitet)

M&M: Can money and management reduce tropical forest degradation?

Professor Francisco X. Aguilar

Sänds 23 oktober 2019, sändningen börjar kl 12, föreläsningen 12.10. 

Seminar - James Boyd

S James BoydCERE seminar

The Future of Ecosystem Services Analysis: Barriers, Progress and Priorities

Dr James Boyd

Filmed September 19th, 2019

Kommande

Visa full kalender