Pågående projekt

Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan

Anslag: 1,9 miljoner sek
Finansiär: Energimyndigheten
Projektledare: Mattias Vesterberg

“Det övergripande projektmålet är att bidra med nödvändig kunskap kring hur den pågående förändringen av elmarknaden i Sverige (i likhet med många andra länder) påverkar eldistributionsnätens drift. Projektet bidrar med kunskap och rekommendationer kring hur reglering av eldistribution bör designas för att skapa incitament för effektiv prissättning och korrigering samt att möjliggöra för den ökande andelen av hushållsgenererad el på ett effektivt sätt. Insikter och resultat från projektet är relevanta för pågående policyarbete med fokus på eldistribution. Från ett akademiskt perspektiv bidrar projektets resultat till forskningsfronten rörande reglering av eldistribution genom ny kunskap kring den viktiga aspekten kring osäkerheter rörande användarbehov och hur detta är kopplat till den pågående förändringen av elmarknader.”

Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

Anslag: 3,5 miljoner sek
Finansiär: Forte
Projektledare: Tommy Lundgren
Löptid: 2021-2023

I projektet analyserar vi effekterna av den gröna omställningen på industriella arbetsmarknader samt olika regioner, och om effekterna förväntas skilja sig mellan till exempel stad och land. Med hjälp av avancerade ekonometriska metoder och unika data på företagsnivå kommer vi granska flera policyrelevanta frågor: i) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av miljöpolitiken? ii) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av företagens utsläppsreducerande insatser? iii) Hur påverkar teknisk förändring, ökad effektivisering, utsläppsförändringar och förändringar i output- och input mix efterfrågan på arbetskraft?
Läs mer i nyheten Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

FutureArcticLives

Anslag: 6 miljoner Euro 
Finansiär: EU Biodiversa program
Löptid: 2020-2023
Forskare i projektet: Göran Bostedt

The Principal Investigator for the program, FutureArcticLives, is Associate Professor Martin Reinhart Nielsen at the University of Copenhagen. Göran leads one of the five work-packages and his team includes Anne Borge Johannesen, NTNU, Trondheim, and Erlend Sandorf, NMBU, Oslo. The research program concerns how the climate change affects the Inuit and Sami communities and its policy implications.

Drylands Transform

Anslag: €2 miljoner
Finansiär: Formas
Löptid: oktober 2020 - september 2024
Forskare i projektet: Göran Bostedt

"De globala hållbarhetsmålen nr 2 (Ingen hunger), nr 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) och nr 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) som står i fokus i projektet hotas i många torrområden, men det finns möjligheter att vända denna utveckling. Vi kommer att använda innovativa metoder med fältstudier i torrområden i Kenya och Uganda. Fokus är bättre försörjningsmöjligheter och livsvillkor genom förbättrad markanvändning, odling av inhemska växter och buskar till foder, utveckling av värdekedjor, kunskap om nutrition, etcetera", säger Professor Ingrid Öborn (SLU) som leder det internationella teamet. Läs mer på SLU nyheten "SLU får medel för innovativ forskning för att nå globala målen i Östafrika".

Efficiency, potential, and sustainability of bioenergy production in Swedish forests

Anslag: 1,5 mkr
Finansiär: Bio4energy
Löptid: 2017-07-01 till 2019-06-30
Forskare i projektet: Tommy Lundgren och Zhou Wenchao

Considering the far-reaching changes in the national and European energy system, e.g. the ensuing phase out of Swedish nuclear power, it is imperative to look at alternatives when considering new forms of energy sources. Forest fuels have received particular attention in Sweden. It is estimated that the shortage of biomass for energy from European forests is over 300 million m3 in 2030. This research aims to study the forest as a source of sustainable alternative renewable energy. Specifically, the project aims to answer the following questions: (1) To what degree is forest fuel produced inefficiently from a production theoretic perspective? (2) Does the production efficiency change over time, and if so, what are its determinants? (3) What is the potential of increased production of forest fuel by eliminating inefficiencies, while still maintaining sustainability in production? (4) What policies could eliminate the inefficiencies? (5) What are the potential market and climate effects of eliminating inefficiencies?

Results from the project will provide important information to the debate on alternative renewable energy sources, and can serve as a basis for energy policy decisions beyond the Europe 2020 strategy. Although the results are specific for Sweden, implications are useful in an EU context.

Escaping the pastoralist paradox in the face of climate change: A comparative analysis of different tenure systems and their implications for climate vulnerability in semi-arid Sub-Saharan African

Anslag: 2 700 000 sek
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Göran Bostedt

Pastoralists across East Africa are challenged by loss of land, political conflicts, population increase, economic inequality, and climate change. A transition from pastoralism to agro-pastoralism has been observed in semiarid areas in response to these challenges. The hypothesis for this project is that the resilience of this transition rests on the capacity to provide secure, but still flexible, access to land, the so-called paradox of pastoralist land tenure.

The purpose of this project is to conduct a comparative study of land tenure and capacity for climate adaption in four semi-arid, pastoralist regions in Kenya. The aim is to provide new insights on how pastoralist land tenure can be designed to enable effective adaptation strategies. The four Kenyan case study counties are all dominated by semi-arid land. We identify and categorize land tenure systems and associated practices within these four areas, and map the way land tenure is practiced in these counties through samples of communities in each county. This will enable an evaluation of the marginal valuation of changes in attributes central to household welfare and collective action. The project will use a combination of ecological methods to measure rangeland productivity, combined with interview data on household livestock and milk production, animal breeds and health. We will then synthesize these results to identify pathways towards resilient pastoralist land tenure systems and propose alternative tenure designs.

Wallander scholarship

Anslag: 1 610 000 sek
Finansiär: Wallenberg Scholarship
Löptid: 2018-2020
Mottagare: Mattias Vesterberg

Pengarna ger möjlighet till fortsatt forskning, samt att spendera viss del av denna tid vid annat universitet. Anslaget ska förhoppningsvis hjälpa Mattias att meritera sig till en docentur. 

The right question: New ways to elicit quantitative information in surveys

Anslag: 4 500 000 sek
Finansiär: Marianne and Marcus Wallenberg Foundation
Löptid: 2018-2019
Projektledare: Bengt Kriström

The objective of the project is to develop and empirically test relevant theory supporting the use of self-selected
intervals, in a joint effort between economics, psychophysics and statistics. The hypotheses are that the intervals reduce a number of well-known biases, provide a useful picture of
response uncertainty and increase response rates. Lab experiments (GEL and classroom) and field surveys (national and international) will be the methods of the project. Expected outcomes are a better understanding of the merits of using intervals in survey research. Development of underlying theory. Tools for practical use (user-friendly software). A strengthening of co-operation between economics, psychophysics and statistics.

International network
This application is supported by extensive international collaboration. A brief description of how each participant fit into the proposed project is given in the table below:

French National Institute for Agricultural Research
Nancy
Dr. Geraldine Bocqueho

HES, Geneve
School of Business Administration
Professor Andrea Baranzini

Oulu University
Dept. of Economics
Professor Rauli Svento

Universitat Autonoma de Barcelona
Dept. of Applied Economics
Professor Pere Riera

University of California, Berkeley
DARE
Professor Peter Berck

University of California, Santa Barbara
Dept. of Statistics & Applied Probability
Professor S. Rao Jammalamadaka

University de Las Palmas, Gran Canaria
TIDES
Professor Carmelo Leon

University of Manchester
School of Scoial Sciences
Dr. Prasenjit Banerjee

University of North Carolina
CEnREp
Professor Laura Taylor

University of Wyoming
Dept. of Economics & Finance
Professor Jason F. Shogren

POLYFORES

Decision-making Support for Forest Ecosystem Services in Europe - Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs

Anslag: € 1,68 M
Finansiär: Sum Forest ERA NET
Löptid: 2016-12-01 – 2020-12-31
Projektledare: Camilla Widmark

Forests offer a multitude of ecosystem services; thus, the benefits people obtain from ecosystems. Accordingly, forest ecosystem services, are those benefits that people obtain from forest ecosystems, such as timber, food, alternative energy materials, climate mitigation, water quality, biodiversity, recreation, and cultural benefits. This research project – POLYFORES – focus on the synergies of using forest residuals for example for bioenergy and climate mitigation, but also the trade-offs between different uses of the forest, for example timber production and recreation. Recognizing the multiple dimensions of ES values is key for capturing the diversity of societal demands focused on forest ecosystem services. In recent years, multiple authors have raised claims towards integrating the non-economic values into ecosystem services valuation and indeed the studies combining different value dimensions into a coherent framework are starting to emerge. POLYFORES has been designed based on the observation of a trend towards intensification of forest use in many European countries: On the one side, this trend is fueled by an increasing demand for forest products and services, driven by global population and income growth and an increasing per capita consumption of forest products politically promoted by a shift towards bio-economy. On the other side, an increasing area of forests is protected for biodiversity and recreational values or not managed at all due to the lacking interest of forest owners. This de facto decreases the share of actively managed forest lands. Consequently, meeting growing demand for forest biomass on the remaining area is inevitable leading to important decisions involving synergies and trade-offs among forest ecosystem services.

POLYFORES aims at first to map ecological impacts between different forest ecosystem services at both temporal and spatial scales. Second, the aim is to provide a holistic approach to value assessment to consider different valuation taking into account multiple-levels of decisions-making. Third, and last, the aim of POLYFORES is to support decision-making processes of forest ecosystem services at different levels (like Pan-European, EU, national and sub-national). The project is organized into six work packages that in different combinations of ecologic, economic and political science models studies forest ecosystem services, hence combining natural and social sciences disciplines. The project is also focus on contributing to the policy science and practice interface.

The work-packages are, in summary:
 • WP 1 - Scientific and administration of the project, including scientific coordination of the other five work-packages.
 • WP 2 - Assessment of ecological impacts including developing simulations models to assess conflicts and synergies of forest ecosystem services as well as provide ecological decision-making support.
 • WP 3 - Assessment of economic and non-economic values of forest ecosystem services, considering trade-offs and synergies between them.
 • WP 4 - Policy assessment with the aim of analyzing how policies address forest ecosystem services and how synergies and trade-offs are identified.
 • WP 5 – Investigating how policy objectives and regulatory frameworks operates in practice, linking policy science and landscape ecology.
 • WP 6 – Facilitate coherent and integrated decision-making towards sustainable and multifunctional forest management.

Project consortium includes 8 partners, from 7 countries: Austria, Belarus, Germany, Norway, Russia, Spain, and Sweden. The Swedish University of Agricultural Sciences and EFINORD is the lead partner and is responsible for coordination and management of the project.

Baltic ForBio: Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region

Anslag: € 2,5 miljoner
Löptid: 2017-2020
Finansiär: Interreg Baltic Sea Region
Projektledare: Peichen Gong

The project aims to increase production of renewable energy in the Baltic Sea Region by improving the capacity of public authorities, forest and energy agencies, organizations of forest owners and entrepreneurs, and forest advisory organisations for promoting the harvest and use of logging residues and small trees cut in early thinning. Based on available technologies and research results, the project will develop cost-effective and sustainable harvest methods, decision support tools, guidelines and training programs for harvest of logging residues and small trees. The project will also produce, in close cooperation with key stakeholders, a GIS platform and database for producing spatially explicit estimates of forest biomass potentials, and innovative business models for developing small-scale bioenergy plants in rural area in the Baltic Sea Region.

The project consortium consists of 13 partner organizations from 6 countries. The Swedish University of Agricultural Sciences is the lead partner, and is responsible for coordination and management of the project.

Värdet av effektreduceringar och strömavbrott i svenskt näringsliv och offentlig sektor

Finansiär: EFORIS, Energiforsk
Beviljat bidrag: 1 071 500 kr
Projektperiod: 2017-2018
Projektledare: Runar Brännlund
Forskare: Thomas Broberg, Runar Brännlund, Tommy Lundgren, Lars Persson

Det finns idag en livlig diskussion kring frågan om vi skall ha ett explicit leveranssäkerhetsmål för el. Kort kan man säga att diskussionen är aktuell av (åtminstone) två skäl. Det första är att omregleringen av elmarknaden 1996 innebar de facto att ett explicit leveranssäkerhetsmål försvann. Det andra är den oro som tycks finnas för att leveranssäkerheten kommer att försämras på grund av den förändring vi ser i produktionsmixen mot alltmer intermittent kraftproduktion. Frågan om ett eventuellt leveranssäkerhetsmål, och på vilken nivå, kan dock inte separeras från kostnaden och värdet av att uppnå ett givet mål. Syftet med detta projekt är att studera värdet, eller kostnaden, för effektreduceringar eller strömavbrott, för näringsliv och offentlig sektor. Att uppskatta värdet av elektricitet, eller kostnaden av bortfall av el, för företag, inklusive jordbruk och offentlig sektor kräver, innebär ett annorlunda angreppssätt än när hushållssektorn studeras. Målen med projektet kan sammanfattas i följande punkter:
 • Uppskatta kostnader för effektbegränsningar och strömavbrott för näringsliv och offentlig sektor.
 • Analysera faktorer som påverkar skillnader i kostnader mellan olika industribranscher.
 • Utifrån uppskattade kostnader genomföra scenarioanalyser av olika effektbegränsningar/strömavbrott med olika duration och vid olika tidpunkter.
 • Få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom förändringar av kostnaderna av strömavbrott över tid.
 • Bidra till metodutveckling för att uppskatta kostnader för strömavbrott.

Avslutade projekt

Klicka på rubriken för att se fler avslutade projekt. 

Environmentally Driven Industrial Transformation? A Study of Swedish Pulp and Paper Industry 1960-1990

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Löptid: 2011-2014
Kontakt: Ann-Kristin Bergquist

We explore the interplay between environmental adaptation, technological development and structural change in the Swedish pulp and paper industry from 1960-1990. During this period, the costs for environmental protection in the pulp and paper industry amounted to about 10-15 percentage of total investments. At the same time, significant emission cuts were accomplished. These changes were carried out simultaneously to the Swedish economy undergoing a period of structural crisis and transformation. The high proportion of environmental investments indicates that environmental adaptation interplayed with an ongoing structural change in the industry; effects that have not been explored in research thus far. In practice, increasing demands for pollution control, caused by a new regulation in 1969, coincide with a need for structural changes, increased efficiency and lowered energy costs. Our project aims at enhancing the empirical and theoretical understanding of how demands for environmental protection interplayed with technological and structural changes during the late the 20th century.

Välfärdseffekter av olika kraftproduktionssystem

Anslag: 750 000 sek
Finansiär: Energiforsk
Löptid: 2015
Kontakt: Bengt Kriström eller Runar Brännlund

Förstudien syftar till en övergripande kvalitativ och kvantitativ analys av de samhällsekonomiska effekterna av olika kraftsproduktionssystem som ett resultat av politiska inriktningar.

Industrial Pollution Control through Case-by-Case Licensing

Anslag: 2 607 000 sek
Finansiär: Naturvårdsverket
Löptid: 2014-2015
Projektledare: Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet
Kontakt: Ann-Kristin Bergquist

Elmarknader och kundflexibilitet

Finansiär: Energimarknadsinspektionen
Löptid: 2013-2014
Kontakt: Thomas Broberg, Runar Brännlund, Lars Persson eller Mattias Vesterberg

Läs mer om resultaten från projektet

Nyheter
El är billigare än vi tror. (publicerad 24 augusti 2015)
Efterfrågeflexibilitet, en fråga för energiministern. (publicerad 1 december 2014)
Better incentives for electricity consumers' flexibility to real time prices. (publicerad 2 juni 2015)
Working papers
En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? (Working Paper, publicerad 13 oktober 2014)
Is our everyday comfort for sale? Preferences for demand managment. (Working Paper, publicerad 8 juni 2015)

Planning and Managing the Energy Efficiency Gap: the Use of Non-price Interventions to Increase Energy Efficiency

Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2013-2014

There has for a long time been a debate in the energy and economics literature about the potential to cost-effectively reduce energy demand. There are a vast number of analyses suggesting that the potential is substantial. As an example, the EU has an energy efficiency target to reduce energy demand by 20 percent till 2020. In recent years incomplete information and behavioral anomalies have received more attention in energy economics. If firms and households do not have appropriate information the market solution will most likely not be at the social optimum. Inefficiencies may also arise if households cannot use information effectively due to cognitive limitations or if they under some circumstances act seemingly irrational. In the process of designing the optimal mix of policy instruments it is important to assess the extent of individual market failures and how they effectively can be addressed. In the project we contribute to this work by reviewing the literature and designing the field experiments concerning informational failures and behavioral anomalies in the context of household energy demand.

Energy Use and Energy Efficiency in Swedish Industry

Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2013-2014

Central to sustainable growth is the EU "Triple 20 by 2020" target, which targets the climate, renewable energy, and energy use. In Sweden the energy target is to reduce the energy to GDP ratio by 20 percent between 2008 and 2020. Reports indicate that the target will probably not be reached without further action. It is important to seek answers on how energy and climate policies affect energy use. The project aims at empirically analyse energy use in Swedish industry and the driving forces behind energy efficiency. Sweden has the ambition to show the way to a sustainable society and needs to invest in economics research to better understand the impacts of energy and climate policies. Internationally speaking the project has access to unique data, and has a direct link to practical politics; the results will definitely serve as a contribution to the discussion of sustainability and energy targets beyond 2020, a discussion already ongoing in the EU and Sweden.

Klimatpolitik och effekterna på energianvändning och energieffektivitet i svensk industri

Anslag: 4 852 000 sek
Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2013-2015
Projektledare och kontakt: Tommy Lundgren

Centralt för hållbar tillväxt är de tre målen som riktas mot klimat, förnybar energi och energianvändning. I Sverige är målet att tillförd energi i förhållande till BNP, ska minska med 20 procent mellan 2008 och 2020. Rapporter indikerar att detta mål inte kommer att nås utan ytterligare åtgärder. Det är därför viktigt att söka förklaringar på hur energi- och klimatpolitik påverkar energianvändningen. Grundat i ekonomisk teori och relevanta metoder är syftet att studera energianvändningen i svensk industri, samt drivkrafter bakom energieffektivitet. Sverige har den ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och därför måste vi investera i samhällsekonomisk forskning för att förstå effekterna av energi- och klimatpolitik. Internationellt sett har projektet tillgång till unika data och en direkt anknytning till praktisk politik. Resultaten kan understödja diskussionen om hur klimat- och energipolitiska mål ska utformas efter 2020, en diskussion redan nu pågår i EU och Sverige.

African Adaptation Gap

Finansiär: UNEP
Löptid: 2013-2014

Climate change will have impacts across the globe, but the African continent is expected to be hit the hardest. Given that Africa has contributed very little to global cumulative Greenhouse Gas emissions, this is exceptionally concerning. Partly to help inform the African delegation to the United Nations Framework Convention Climate Change (UNFCCC) Conference of Parties' (COP) international mitigation negotiations, the United Nations Environmental Program (UNEP) set up a project to investigate the climate change consequences for Africa in terms of adaptation
costs and damages.

This ongoing project has focused on discussing and estimating the resulting adaptation costs and impacts for Africa from the so-called emissions gap. The emissions gap refers to the gap between the UNFCCC COP goals and the current pledges made by the nations of the COP. This project has resulted in several reports and has initiated a new project together with the African Development Bank
to create a more detailed picture of climate change impacts and adaptation costs across different African countries. This project involves several international partners, where CEREs expertise has been in provided long terms projections using an Integrated Assessment Model (AD-RICE).

Besök till *GAEL, Frankrike

Anslag: 35 050 sek
Finansiär: Per och Eivor Wikströms Stiftelse
Löptid: 2015
Kontakt: Jurate Jaraite

*Université Grenoble Alpes and Grenoble Applied Economic Laboratory.

Université Grenoble Alpes is France's leading public research centre after Paris, with an established international reputation in several fields. Major facilities, international laboratories and the research and development units of many international companies have located in Grenoble to benefit from its academic and scientific environment. Université Grenoble Alpes collaborates closely with GAEL. GAEL is a joint laboratory of INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) and of the University Pierre Mendès-France. Its mission is to conduct research in the areas of agriculture, consumption and environment. GAEL’s main research subject is economics, more specifically industrial economics, experimental economics and environmental economics.

During the visit Jurate learnt about GAEL’s research activities, presented her own research and developed a project together with Oliwia Kurtyka who works as an assistant professor at GAEL. The project focuses on technology transfer to developing countries, namely to India.

Miljödriven industriomvandling? Svensk massa- och pappersindustri 1960-1990.

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Löptid: 2011-2014
Kontakt: Ann-Kristin Bergquist

This project explores the green reconstruction of the Swedish pulp and paper industry, focusing on the interplay between regulatory pressure, technological development and structural change from the 1960s to the 1990s. Increasing demands for pollution control, caused by a new modern
environmental regulation implemented in 1969, coincide with a need for structural changes due to increased international competition, but also a need to phase out oil in the production processes in the wake of the oil crises in the 1970s. In short, our project aims at enhancing the empirical and theoretical understanding of how societies demand for environmental protection interplayed with technological and structural changes within this sector during the late the 20th century and essentially how "green" technology development has been accomplished. Main results from the projects points to the importance of coordinating capacity between firms in "green" R&D.

FRAM-KLIV: Framtagande av relevant och användaranpassad samhällsekonomisk modell för miljöåtgärder för kraft och liv i vatten

Finansiär: Kliv
Löptid: 2015-2016
Projektledning: Enveco Miljöekonomi AB
Kontakt: Bengt Kriström

Att i samverkan med intressenter ta fram en användarvänlig CBA-modell för samhällsekonomisk värdering av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder. Samtidigt som CBA-modellen ska vara användarvänlig och så enkel och generellt användbar som möjligt ska den vara teoretiskt relevant utifrån ekonomisk teori och empiriskt relevant utifrån skattningar som har skett med metoder förankrade i ekonomisk teori. Även att i samverkan med intressenter identifiera vilka frågor som ovan beskrivna CBA-verktyg kan besvara och vilka frågor som kan besvaras inom ramen för kompletterande ansatser, särskilt multikriterieanalys, och vilka kriterier som skulle vara relevanta att ta hänsyn till i tillämpningar av multikriterieanalys.

Kommande

Visa full kalender