JFE är en vetenskaplig tidskrift som har sitt redaktionella säte i Umeå. Redaktörerna återfinns bland CERE:s personal, Runar Brännlund och Peichen Gong. Varje år utkommer fyra nummer och tidskriften är rankad som nummer 58 av 332 inom området ekonomi enligt Thomson Reuters Journal Citation Report 2013.

Framlidne professorn i skogsekonomi Sören Wibe (Sveriges lantbruksuniversitet) saknade professionella tidskrifter som fokuserade på skogsekonomi. Han tog därför saken i egna händer och grundade Journal of Forest Economics 1995. Mer än 300 artiklar publicerades mellan 1995 och 2011 och citeringarna är mer än fem per artikel. Den genomsnittliga artikeln har ungefär 1,5 författare och tidsskriften har en ständigt ökande impactfaktor.

Ämnesområden

Tidsskriften berör alla aspekter av skogsekonomi och publicerar vetenskapliga artiklar inom följande ämnesområden:
  • Problem inom skogsbruk: ekonomi inom skogsbruk, skogliga verksamheter och bestämmelser samt industriell ekonomi
  • Skogsindustriella analyser: processekonomi, industriella organisationsproblem, utbuds- och efterfrågeanalyser, analys av tekniska förändringar, internationell handel med skogliga produkter
  • Mångbruk av skog: värdering av ej marknadsprissatta varor och tjänster, kostnads-nyttoanalyser av miljö och virkesproduktion, externa effekter av skogsbruk och skogsindustrier
  • Skogspolitiska analyser: marknads- och politikmisslyckanden, reglering av skogsbruk, analyser av ägande och beskattning
  • Skogsbruk och ekonomisk utveckling: avskogning och markanvändningsproblem, naturresursresursräkenskaper, skogens bidrag till nationell och regional inkomst och sysselsättning

Tidsskriften publiceras vid Now Publishers i samarbete med institutionen för skogsekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Läs mer på Now Publishers

Kommande

Visa full kalender