E&FLEF | ARE | CRAG | CEnREP | TiDES | CUTGANA | DE/OBS | EcotoneUrban Institute | IfW | UPMSI

UPMSI - the Marine Science Institute, University of the Philippines

Mål
  • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
  • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare


lfW
- lnstitute for the World Economy, Kiel, Tyskland

Mål
   • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
   • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare

Urban Institute, Kyushu University, Japan

Mål
   • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
   • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare

Ecotone Resilience, Paris, France

Mål
   • Länka samman de två grupperna genom informella, gemensamma initiativ som är relevanta för landsbygdskommunen Abra de Ilog, Occidental Mindoro på Filippinerna. Mer specifikt beteendeinterventions experiment gällande återbeskogning, marina naturreservat och anpassning till grön el
   • Säkerställa att övriga aktiviteter är policy-relevanta och borde vara begränsade till att endast samla data
   • Garantera att resultat kommuniceras till det lokala styret och andra beslutsfattare

DE/OBS - Department of Economics, Oulu Business School, Oulu

Mål
   • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
   • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare

E&F – Department of Economcs and Finance, University of Wyoming, Laramie

Mål
 • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
 • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare

LEF – Laboratory of Forest Economics, UMR INRA – AgroParisTech, Nancy

Mål

   • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
   • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare

ARE – Department of Agricultural and Resource Economics, College of Natural Resources, University of California, Berkeley

Mål

   • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
   • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare

CRAG – Center for Applied Research in Management from the Haute école de gestion de Genève (HEG); University of Applied Sciences

Mål

   • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
   • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare

Center for Environmental and Resource Economic Policy (CEnREP), North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, U.S.A.

Mål

   • Delad Post-Doc forskningsposition

Bengt Kriström, Runar Brännlund och Carmelo Leon Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TiDES)

Mål

   • Länka forskargrupperna vid de olika universiteten
   • Tillhandahålla seminarier och workshops inom miljö-, resursekonomi och management området
   • Utgöra en plattform för en kreativ och stark forskningsmiljö och utveckla en gemensam högre utbildning inom utvecklingen av hållbar miljöekonomi

Bengt Kriström, Runar Brännlund och Carmelo Leon, chefen för Tides

University Center for the Conservation and Management of Environmental Resources and Agro-ecosystems (CUTGANA)

Mål

 • Länka samman forskningsgrupper från båda centren genom gemensamma projekt och mer informellt forskningssamarbete
 • Säkerställa att forskargruppens resultat kommuniceras till beslutsfattare
 

Kommande

Visa full kalender