1996 avreglerades elmarknaden och regeringar har gett professor Runar Brännlund, CERE och Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet i uppdrag att göra en utvärdering av elmarknaden, från 1996 till dags datum.

Syftet är att klargöra vilka fakturer som har påverkat och påverkar elpriset samt i vilken utsträckning detta sker. Särskilt fokus läggs på elcertifikatsystemet och introduktion av vindkraft.

Uppdraget ska vara slutfört senast 30 april 2012.

Kommande

Visa full kalender