Varje år ges ett antal kurser på master- och forskarnivå inom ämnet miljö- och naturresursekonomi av CERE personal vid båda värduniversiteten. Några kurser som GAMS och Stated Preference Method har getts vid ett flertal tillfällen. Man har även vid USBE upprättat en miljöekonomisk profilkurs som årligen återkommer.

Kurser våren 2017 | Kurser hösten 2017 | Alla doktorandkurser vid skogsekonomin, SLU | Alla kurser vid nationalekonomin, USBE

Kurser våren 2017

Miljö- och naturresursekonomi D18, 7.5 credits

Löptid: 2017/02/13 - 2017/02/24
Kursen syftar till att ge en djupare förståelse och kunskap i samhällsekonomisk analys av hushållning med naturresurser i vid mening, samt att ge en djupare analys av miljöpolitiska styrmedel samt hur de används i praktiken. I kursen ges även en fördjupning av analysen av specifika frågeställningar som exempelvis uthållig utveckling, klimatförändringar, sambandet tillväxt och miljö, och socialt ansvarstagande företag.
Läs mer och anmäl dig

R - introduction and practical applications, 5 credits

Löptid: 2017/04/24 – 2017/04/28
This R course is aimed to give basic knowledge on the R language and on the skills of writing R codes for practical applications. This intensive course will focus on the core of R programming language, and data manipulation with R. We will provide examples of how to generate basic descriptive statistics, conduct a simple linear regression, data manipulation, etc. After the course, participants should master the basic knowledge of R language and have the skills in R to conduct statistical analysis. 
Läs mer och anmäl dig

Stated preference methods - state of the art modeling, 7.5 credits

Löptid: 2017/05/08 – 2017/05/12
The course is divided into two parts, 2,5 ETCS (SP I) for those who want basic understanding and extra 5 ETCS (SP II) for those who want advanced knowledge.
Popular course with Professor Kriström teaching during one intensive week in the beginning of May every year. 
Läs mer och anmäl dig

Introduction to Experimental Methods in Economics and Related Social Sciences

Löptid: 2017/05/09 - 2017/05/19
This course provides an introduction to experimental economics, its tools, and some of the recent applications. For each lecture, there will be a discussion of state-of-the-art findings and the experimental techniques employed.
Läs mer och anmäl dig

Advanced Experimental Methods in Economics and Related Social Sciences

Löptid: 2017/05/20 - 2017/06/14
This course provides an introduction to experimental economics, its tools, and some of the recent applications. For each lecture, there will be a discussion of state-of-the-art findings and the experimental techniques employed.
Läs mer och anmäl dig

Kurser hösten 2017

Energiekonomi, 7.5 credits

Löptid: 2017/08/28 – 2017/09/29
Kursen syftar till att ge en övergripande och djupare förståelse för energimarknader, samt kunskap om hur man kan analysera dessa och hur de interagerar med ekonomin i övrigt. Vidare syftar kursen till att ge studenten verktyg i syfte att analysera hur bl.a. energi- och miljöpolitik påverkar efterfrågan och utbud av olika typer av energi. Kursen kommer att behandla ett antal varierande typer av frågeställningar kopplade till efterfrågan och utbud av energi. Exempelvis kan man fråga sig hur klimatpolitiken påverkar energimarknader.
Läs mer och anmäl dig

State of the art in international forest policy, 7.5 credits

Löptid: 2017/09/11 – 2017/09/15
In the Nordic countries forests are of great importance, both as an economic and ecological resource. Global environmental problems and shifts in governing systems impact forest policy processes. This postgraduate-level course in international forest policy will provide a general overview of the issues and a deeper understanding of the forest policy challenges facing the Nordic countries.
Läs mer och anmäl dig

Naturresursekonomi D29, 7.5 credits

Löptid: 2017/09/25 – 2017/11/03
Kursen innehåller teoretiska studier om hur mikroteori används för att analysera naturresursproblem. Teorier om hållbar och effektiv användning av förnybara och icke-förnyelsebara resurser kommer att presenteras och analyseras. Uttag och användning av vissa naturresurser är politiskt reglerade. Kursen kommer därför även att ägnas åt avancerade teorier om marknads- och regleringsmisslyckanden och möjligheter och begränsningar av olika politiska åtgärder.
Läs mer och anmäl dig

Vår 2018

Miljö- och naturresursekonomi D18, 7.5 credits

Löptid: Ej fastställt
Kursen syftar till att ge en djupare förståelse och kunskap i samhällsekonomisk analys av hushållning med naturresurser i vid mening, samt att ge en djupare analys av miljöpolitiska styrmedel samt hur de används i praktiken. I kursen ges även en fördjupning av analysen av specifika frågeställningar som exempelvis uthållig utveckling, klimatförändringar, sambandet tillväxt och miljö, och socialt ansvarstagande företag.
Läs mer och anmäl dig