Varje år ges ett antal kurser på master- och forskarnivå inom ämnet miljö- och naturresursekonomi av CERE personal vid båda värduniversiteten. Några kurser som exempelvis Stated Preference Method har getts vid ett flertal tillfällen. Man har även vid USBE upprättat en miljöekonomisk profilkurs som årligen återkommer.

Alla doktorandkurser vid skogsekonomin, SLU | Alla kurser vid nationalekonomin, USBE | Alla kurser vid forskarskolan ECOS 


A course+workshop on Behavioral Environmental Economics

Kommande