Varje år ges ett antal kurser på master- och forskarnivå inom ämnet miljö- och naturresursekonomi av CERE personal vid båda värduniversiteten. Några kurser som exempelvis Stated Preference Method har getts vid ett flertal tillfällen. Man har även vid USBE upprättat en miljöekonomisk profilkurs som årligen återkommer.

Kurser våren 2018 | Alla doktorandkurser vid skogsekonomin, SLU | Alla kurser vid nationalekonomin, USBE | Alla kurser vid forskarskolan ECOS 

Vår 2018

Miljö- och naturresursekonomi D18, 7.5 credits

Löptid: 2018/02/12-2018/03/23
Kursen syftar till att ge en djupare förståelse och kunskap i samhällsekonomisk analys av hushållning med naturresurser i vid mening, samt att ge en djupare analys av miljöpolitiska styrmedel samt hur de används i praktiken. I kursen ges även en fördjupning av analysen av specifika frågeställningar som exempelvis uthållig utveckling, klimatförändringar, sambandet tillväxt och miljö, och socialt ansvarstagande företag.
Läs mer och anmäl dig

Basic and Advanced R programming, 4 credits

Löptid: 2018/04/23-2018/05/10
The aim of the course is to provide basic knowledge of the R language and on the skills of writing R scripts for practical applications. The course will focus on the core of R programming language, and data manipulation with R.
Läs mer och anmäl mig

Stated preference methods - state of the art modeling, 7.5 credits Löptid: 2018/05/14 – 2018/05/18

The course is divided into two parts, 2,5 ETCS (SP I) for those who want basic understanding and extra 5 ETCS (SP II) for those who want advanced knowledge.
Popular course with Professor Kriström teaching during one intensive week in the beginning of May every year. 
Läs mer och anmäl dig

A course in behavioural environmental economics, 7,5 credits

Löptid: 2018/06/04-2018/07/06
The course aims to provide understanding of topics in environmental and resource economics from a behavioural economics perspective. The course aims at an interdisciplinary audience, welcoming students not only from core social sciences but also from management of natural resources, forests being one example.
Läs mer och anmäl dig

Kommande

Visa full kalender