85 applications to prize-winning course

After receiving the best PhD course prize last year, Behavioural Environmental Economics course was organized again in June 2019 in SLU Ultuna Campus. (click on headline to learn more)
BEE2019 web

Gröna auktioner för naturskydd

Miljömålet ”Levande skogar” verkar inte nå sitt mål till 2020. CERE:s Göran Bostedt kommenterar detta i Ekonomisk debatt nr 5 2019 och undrar om det inte finns andra möjligheter och om det är läge att snegla mot grannlandet Finland.

”Otillräcklig måluppfyllelse, bristfällig kostnadseffektivitet och låg acceptans för den förda skogspolitiken – det är kanske inte så förvånande att man som nationalekonom börjar fundera på om inte mer marknadsinspirerade styrmedel skulle kunna nå längre.” I Ekonomisk debatt diskuterar Göran Bostedt möjligheten med Gröna auktioner, ett koncept som framgångsrikt använts för att skydda skog i Finland. Liknande försök har även genomförts i Sverige men med helt andra resultat. Göran pekar ut ett antal brister som gjorde att försöket var mer eller mindre dömt att misslyckas.

Läs hela artikeln ”Naturskydd på anbud” i Ekonomisk Debatt nr 5 2019 årgång 47.

Linking indicators – measurements that resonate with the public

boydUsing a linking indicator – a biophysical outcome that is meaningful or directly relevant to the public’s wellbeing can help to relate issues in the nature to a broader set of human concerns.

The importance of ecosystem services is often well known within natural scientists. However, communicating the value of this importance so that it resonates with the public or policy-makers can be challenging. Dr James Boyd visited CERE on 19 September 2019 to talk about how to relate nature to a broader set of human concerns. He is working on connecting knowledge between natural and social sciences through linking indicators. Linking indicators are biophysical outcomes that are directly relevant to social welfare. For instance, excess nitrogen in soils can affect the entire ecosystem in a multitude of ways. But by focusing on particular pieces of the ecosystem, such as an artic fox, the issues affecting human wellbeing become more obvious. In this example, the fox becomes a linking indicator, the biophysical outcome that is meaningful to the public and can embody the issues within an entire ecosystem.

Long-friend of CERE named Honorary Doctor: Jason Shogren

Jason Shogren Photo: Ton KoeneOn October 5th University of Wyoming’s Economics Professor Jason Shogren receives an honorary doctorate from the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Following the Doctorial lecture on October 4th in Uppsala, Shogren will visit SLU’s Umeå Campus and CERE to amongst other things, hold a lecture at the SLU library on the 8th of October at 13.00 (1.00 PM) 

Jason Shogren is the Stroock Professor of Natural Resource Economics at the University of Wyoming, USA. Professor Shogren’s world-renowned research has been a backbone to the emergence and implementation of the bioeconomy as a pathway to achieve sustainable development goals. Among his many accolades, he is a fellow of the American Association of Environmental and Resource Economists and a foreign member of the Royal Swedish Academy of Science and the Beijer Institute of Ecological Economics. He served as Senior Economist for Environmental and Natural Resource Policy at the White House’s Council of Economic Advisers in 1997, was a lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change - which was co-recipient of a Nobel Peace prize in 2007, and was the 2012 Royal Guest Professor of Sweden's King Carl Gustaf XVI at Umeå University (UmU).

Professor Shogren has a longstanding friendship with CERE, SLU and UmU. His contacts and service to SLU are substantial and merited this much-earned recognition. His interactions with SLU faculty have led to numerous scholarly accomplishments. He has coauthored manuscripts with CERE faculty and invited contribution to books of his editorship published by Elsevier and Praeger. He has been a guest instructor at the SLU Department of Forest Economics in addition to serving as an opponent to Ph.D. candidates. His leadership and support to the SLU Forest Science faculty have been instrumental to the creation of CERE. Most recently, he was a keynote speaker at the 2017 Ulvön Conference on Environmental Economics.

Members and friends of CERE celebrate this honorary degree presented to a dear and supportive colleague and friend. Congratulations Jason!

More details on the award and ceremony are available here

Jason Shogren Photo: Ton Koene

CERE 10 år!

Det har nu gått 10 år sedan Professorerna i nationalekonomi Bengt Kriström och Runar Brännlund bestämde sig för att starta upp en centrumbildning mellan nationalekonomin på Umeå universitet och skogsekonomin på Sveriges lantbruksuniversitet. För att fira så planeras en rad aktiviteter under hösten och vintern.

jub logo18 september, 2019 kl 14.45-16.00 besöker James Boyd och kommer sitta ned med studenter från bland annat Minervaskolan i Umeå för att prata mer om värdering av ekosystemtjänster.

19 september, 2019 kl 13.15 föreläser James Boyd på SLU biblioteket i Umeå. Titel: The Future of Ecosystem Services Analysis: Barriers, Progress, and Priorities. I samarbete med ECOS

4 oktober, 2019 föreläser nye hedersdoktorn vid SLU (nominerad av Institutionen för skogsekonomi och CERE) Professor Jason Shogren i samband med promoveringen i Uppsala. 

7 oktober, 2019 kl 14.00 tar vice forskningsledare Francisco X. Aguilar emot studenter på campus.

7-8 av oktober, 2019 besöker den nye hedersdoktorn vid SLU, Professor Jason Shogren. 

8 oktober, 2019 kl 13.00 föreläser Jason Shogren i SLU Umeås bibliotek. 

23 oktober, 2019 kl 12.00 ett föredrag i Värt att veta serien av Francisco X. AguilarM&M: Can money and management reduce tropical forest degradation?

28 november, 2019: Det officiella firandet av CERE:s 10års jubileum
På förmiddagen: öppna föreläsningar av framförallt unga forskare.
13.30 och 16.30 ges föreläsningar av inbjudna talare. Sessionen inleds av Professor Sofia Lundberg, ordförande i styrelsen för CERE och Professor Bengt Kriström, SLU, en av grundarna av CERE.

Inbjudna talare
Mårten Larsson, Skogsindustrierna (ledamot i CERE’s Scientific Advisory Board)
Svante Mandell, Chef för miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet
Eva Samakovlis, Chef för forskningsavdelningen på Skatteverket och tidigare chef för Konjunkturinstitutets Miljöekonomiska enhet.
Jurate Jaraite, Vilnius University. Jurate är CERE alumni
Ulf Perbo, Transportföretagen, och tidigare student i nationalekonomi vid Umeå universitet
Peter Högberg. Tidigare dekan vid skogsvetenskapliga fakulteten, SLU och tidigare rektor för SLU

Informationen uppdateras eftersom.

9-13 december besöker forskarna Rolf Färe och Shawna Grosskopf (Oregon State) och ger några föreläsningar om skuggprissättning av miljön (shadow pricing the environment). Det kommer vara en del av kursen "Production and the environment" på Miljöekonomi-master-programmet. 

12 december ger Lammertjan Dam (Groningen U.) ett seminarium. Lammertjan är "long time friend" av CERE och har varit här som post-doc hösten 2010 och ett flertal gånger efter det på kortare besök. Han kommer vara här under den veckan. 

Läs mer om CERE

Conference: The Barents region in a biobased future

The partners of Barents Forest ForumOctober 15-17, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå

The conference Barents Forest Forum titled: The Barents region in a biobased future, is a cooperation platform for forest sector stakeholders in the Barents region. Over the course of three days, participants from business, policy, research and development, and education will discuss the biobased future of Northern Europe with a particular focus on the Barents region.

The conference commences with a workshop focused on labor supply, equal opportunities and education. The conference continues with high-level practice-oriented presentations with focus on examples from Finland, Norway, Russia and Sweden. There will be opportunities for networking and practical demonstrations in forest-related excursions. The conference is open to all.

Learn more and sign up

Kommande

Visa full kalender