The importance of wood energy

In many places, notably in rural areas in countries in economic transition, wood is the only affordable source of energy for heating and cooking. Despite its importance, wood energy is often under-used or misused, resulting in air pollution and the degradation of forest resources. Click on headline to read more
Photo of Francisco from UN-ECE

Wood Energy in the ECE region’ is a new publication released by the United Nations’ Economic Commission for Europe (UN-ECE). The publication was presented by the editor and also new CERE Professor Francisco Aguilar at a panel hosted by the UN-ECE. The topic of discussion was how forests contribute to the UN’s Sustainable Development Goals and Francisco discussed the role that forests play in meeting SD goal 7 ‘Affordable and Clean Energy’. Wood energy is the most important source of renewable energy in the UN-ECE region. In many places, notably in rural areas in countries in economic transition, wood is the only affordable source of energy for heating and cooking. Despite its importance, wood energy is often under-used or misused, resulting in air pollution and the degradation of forest resources.

Are Swedish environmental taxes efficient, or is it just a greenwash of fiscal taxes?

The report on Svenskt NäringslivCERE’s Runar Brännlund comments on the report “Greenwash - An analysis of the efficiency of Swedish environmental taxes”. Since the report was released in Swedish it has frequently been used in debate articles around Sweden and it is now available in English. Main conclusions from the report show that developed forceful and effective tools for reducing global emissions of greenhouse gases are already in place. Runar therefore finds it somewhat of a mystery why relatively complicated and obvious ineffective additional instruments are put into place, read his comment. (Click on the headline to read more)

58 miljoner till digitalisering av hållbart skogsbruk

Skogsindustrin och forskare ska tillsammans i forskningsprogrammet Mistra Digital Forest digitalisera skogsbruket. Genom smart digitalisering planerar programmet att forska hur skogen kan nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet. Skogsindustrierna kommer att stå värd för programmet som under de fyra inledande åren erhåller 58 miljoner kronor. (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Flyg eller ta sparken, mängden klimatgaser förblir desamma

18 forskare uppmanar i DN debatt den 29 oktober att universiteten ska halvera sina egna utsläpp av växthusgaser på fem år. CERE forskarna Runar Brännlund, Bengt Kriström, Magnus Lindmark och Tommy Lundgren finner detta anmärkningsvärt. De 18 talar om betydelsen av att ta universitetens forskning på allvar, men deras förslag saknar helt vetenskaplig förankring kring hur en klimatpolitik som inte är slösaktig bör utformas.

”Då handelssystemet bestämmer totala utsläppsnivån i EU betyder det att anställda på universiteten kan flyga eller ta sparken, det ändrar inte mängden klimatgaser i atmosfären.”

CERE forskarna uppmanar istället att arbeta för att politiker och länder till exempel minskar antalet utsläppsrätter i EU.

Läs hela repliken ”De föreslagna klimatåtgärderna saknar vetenskaplig förankring” publicerad 31 oktober, 2018.

Best PhD course awarded to Oben Bayrak

A new course/workshop on Behavioral Environmental Economics designed and organized by Oben Bayrak was awarded best PhD course from the Faculty of Forest Sciences. The course has, according to the prize committee, contributed to increase the attraction for the faculty graduate studies. Click on headline to read more
Group photo from the course

Two new doctors

Tharshini Thangavelu defended her thesis “Essays on Malnutrition, Savings and Preferences” on September 12th, 2018. Her thesis touches three different topics in economics, namely preferences, savings and malnutrition. Jinggang Guo defended his thesis “Economics Timber Production and Climate Change mitigation” on October 12th, 2018. Click on headline to read more

Långsiktigt stigande kostnader i välfärd ignoreras

Lars-Fredrik Andersson och CERE:s Magnus Lindmark förklarar på DN debatt varför välfärden inte kan förbättras under rådande omständigheter.

”Lika lite som sänkta skatter och bibehållen offentligt finansierad välfärd är hållbart, lika orimligt är påståendet att välfärdstjänsterna kan öka med oförändrade skatter.”

DN Debatt. ”Politiker blundar för orsaken till välfärdens ökade kostnader” publicerad 13 oktober, 2018.

The nobel winners from an IAM researcher’s point of view

kelly de bruin webThis is good news for the future of our planet, says Kelly de Bruin, associated member of CERE and Research Officer at The Economic and Social Research Institute on Ireland. The IPCC 1.5 degrees report, released a few days ago, warns for deep and immediate climate change action to limit severe climate impacts which makes models that describes the global interplay between the economy and the climate especially important.

The choice of William D. Nordhaus (Yale University) and Paul M. Romer (NYU Stern School of Business) as award winners for their work on sustainable growth comes as welcome news to us IAM researchers, Kelly de Bruin says. IAMs are highly criticised in the field of economics and we welcome this validation and acknowledgement of our research and the strides we have made in studying the complex issue of climate change in its entirety.

Romers work has developed a framework to model how economic decisions and market conditions determine the creation of new technologies. Investigating how knowledge can function as a driver of long-term economic growth, decoupling economic growth from emissions.
Nordhaus’ work has focused on integrating climate change into long-run macroeconomic analysis. Nordhaus developed the first Integrated Assessment Model (IAM), which is a quantitative applied model that describes the global interplay between the economy and the climate. His models integrate theory and empirical results from physics, chemistry and economics, where the full cycle from production to emission, to climate change and back to production through climate impacts is analysed.

Learn more about Kelly’s work

En ny modell föds

Glöm 2 grader! Planera för minst 2.7 grader

Miljöekonom vinner ekonomipriset

Professor William Nordhaus har blivit tilldelad Sveriges Riksbanks Pris till minne av Alfred Nobel 2018. Det som lyfts fram i prismotiveringen är utvecklandet av modellverktygen DICE och RICE som på ett nydanande sätt integrerade ekonomi och klimat i en så kallad ”integrated assessment model”. Modellerna beskriver samspelet mellan ekonomisk aktivitet och klimat. Utöver det som nämns i prismotiveringen så har han bidragit med mycket annat. Inte minst ”gröna räkenskaper” från 1972 ("Is Growth Obsolete") och en uppföljare senare (NAture's Numbers, 1999). En väldigt intressant essä som kombinerar svårigheten att tolka BNP som ett mått på framsteg med idéer om hur teknologiska framsteg kan mätas (Do Real-Output and Real-Wage Measures Capture Reality? The History of Ligthing Suggest No). I denna essä visar han hur priset på artificiellt ljust har reducerats till en fraktion av vad det var på 1800-talet. En dylik välfärdsutveckling är svår att beräkna med ett konventionellt BNP.

Han har också skattat hur mycket ”uppfinnare” egentligen får från sin idé (se "Schumpeterian Profits in the American Economy: Theory and Measurement". Han var också tidigt ute och kritiserade ”tillväxtens gränser”, mer specifikt Romklubbens modell, och allt han sa då på 1970-talet om hur dåliga dessa framtidsspaningar var visade sig vara rätt. Oljan tog inte slut år 2000, det blev ingen massvält osv. Att Nordhaus nu får priset är kanske inte helt okontroversiellt (inte ens för miljöekonomer), men glädjande inte minst för att ljuset riktas mot vårt ämnesområde, miljöekonomi. Nordhaus har med emfas lyft fram det som de flesta miljöekonomer länge sagt; att klimatet måste ses som en global kollektiv vara, och att lösningen på klimatproblemet därmed måste vara global, exempelvis i form av en global skatt på koldioxid eller globala utsläppsrättighetsmarknader.

Bengt Kriström & Runar Brännlund

BNP är inte ett korrekt mått

Bland andra CERE:s Runar Brännlund berättar i P1 morgon den 8 oktober (2018) om sin favoritkandidat till Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap i Alfred Nobels minne, Martin Weitzman. Brännlund lyfter Weitzmans arbete kring hur miljöförstörande verksamheter kan styras politiskt och kritiken mot BNP som endast kan mäta marknadspriser, något som miljövaror sällan har.


Kommande

Visa full kalender