Åtgärdsförslag till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Att se el som en möjlighet till industriell utveckling och minskad klimatbelastning är ett av fem vägval som IVA-projektet Vägval el föreslår.

CERE:s Runar Brännlund har deltagit i projektet Vägval el och i juni lämnade de över sin sammanställda rapport till energiministern Ibrahim Baylan. Föreslagna vägval:

Vägval 1: Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning
Vägval 2: Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet
Vägval 3: Beakta fler miljöfrågor än klimatet
Vägval 4: Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå
Vägval 5: Förstärk samarbetet med omvärlden

Läs hela rapporten ”Fem vägval för Sverige” på iva.se
Läs mer på NyTeknik ”Fem tips till stabilt och hållbart elsystem” publicerad 14 juli 2016

Här finner du Runar Brännlund i Almedalen 2016

Sin vana trogen besöker CERE:s Runar Brännlund politikerveckan i Almedalen på Gotland. Den här gången i Energiföretagens regi.
Lyser fortfarande lamporna 2025?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 12:15 - 13:00

Elmarknaden är i kraftig omvandling. Mer vind och sol betyder osäkrare leveranser. Men vill vi ha samma säkra nivå som idag? Vad får det i så fall kosta? Eller ska vi för miljöns skull acceptera att det ibland är mörkare?

Läs mer
Hur stabil är elsektorn som skattebas?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 14:15 - 15:00

Staten tar årligen ut ca 40 miljarder från elsektorn i skatt. Är det rimligt och hur stabil är elsektorn som skattebas på sikt? Vilken beskattning av elsektorn sker idag och hur skulle beskattningen kunna göras annorlunda. Konsekvenser av beskattning av elproduktion, konsumtion av el m.m. diskuteras.

Läs mer

Philip Kofi Adom received the Global Swede 2016

The Global Swede Ceremony is one of a kind! The objective is to promote Swedish export globally by making valuable contacts with highly successful foreign students registered at Swedish Universities and to engage the students to become Swedish ambassadors. The result of the ceremony is a longstanding relationship which rewards the Swedish foreign export and the Swedish Industry. The acknowledgement is given to students who have excelled within innovation, creativity and entrepreneurship. This was the sixth time the ceremony was held and the year 2016 Global Swede Ceremony SLU student was given to the PhD student Philip Kofi Adom for his thesis. CERE is happy for Philips’ achievements and is grateful to be part of the network.

Considerable potentials to improve the energy efficiency of Swedish industrial firms

Dr Shanshan ZhangCongratulations to CERE Dr Shanshan Zhang who successfully defended her thesis Energy efficiency and firm performance – Evidence from Swedish Industry, on May 27, 2016. Professor Subal Kumbhakar from Bringhamton University acted as the opponent. The thesis sheds light on how to create energy efficiency, environmental performance and productivity at industrial firm level in the Swedish economic context between years 2000-2008. Main conclusions are that there are considerable potentials to improve the energy efficiency of Swedish industrial firms. The EU ETS and the Swedish carbon dioxide tax do not seem to create any significant energy-saving incentives. This is partly due to the relatively low permit prices. On the other hand, the Swedish energy tax significantly motivated energy efficiency improvements. More to, based on her research, she suggests that there are still several topics left for future research such as compare different functional specifications of the SFA models, combine SFA and DEA model, and by updating the dataset and energy efficiency related analysis.

Full access to Shanshan’s thesis.

The role of the forests as a mitigation strategy

Dr Mathilda ErikssonCongratulations to CERE Dr Mathilda Eriksson who successfully defended her thesis The Role of the Forest in Climate Policy on May 26, 2016. The opponent Professor Brent L. Sohngen gave an overall description of the thesis where he emphasized the importance of the DICE and RICE models developed by Nordhaus for the forest policy. The thesis consists of four papers, with aim to contribute to the understanding of the role of the forests as a mitigation strategy in global climate policy. The emphasize relies on the role of forest in controlling climate change. It seems like forests play a crucial part in the global carbon cycle.

Full access to Mathilda’s thesis

Preference Cloud Theory, a two-step model of decision making under risk

Dr Oben BayrakCongratulations to CERE Dr Oben Bayrak who successfully defended his thesis Preference Cloud Theory: Modelling Imprecise Preferences and a New Theory for Decision under Risk on May 13th, 2016. The thesis presents the Preference Cloud Theory, a two-step model of decision making under risk. The theory provides an explanation for some empirically observed anomalies of the Expected Utility Theory, such as Allais Paradox, valuation gaps and preference reversals. Preference imprecision that arises because of individuals’ vague understanding of numerical probabilities is a corner stone in the theory. This concept is combined with the use of the so called Alpha model to develop a theory that explains various anomalies discovered in the experimental economics literature that standard models cannot explain.

Full access to Oben’s thesis.

”Stängda reaktorer till 2020 kostar 200 miljarder”

Det bör vara eftersträvansvärt med ett energisystem som är kostnadseffektivt, har en leveranstrygghet och låg miljöpåverkan. Något som kan vara en utmaning när elproduktionssystemet ställs om från stora kraftverk där man kan planera produktionen till mindre kraftverk med intermittent kraft. Om detta skriver företrädare för Kungliga Ingenjörsakademiens (IVA) projekt Vägval el, däribland CERE:s Runar Brännlund, I SvD 31 maj 2016.

”Den samlade bilden är att stödsystemet forcerar omställningen, vilket medför onödigt höga kostnader för samhället. En stängning av alla reaktorer senast år 2020 kostar drygt 200 miljarder kronor, enligt beräkningar inom projektet Vägval el.”