Fiskefria områden kan öka värdet för fiske

Fem fiskefria områden inrättades åren 2009-2011, tre på den svenska västkusten och två på ostkusten. Dessa områden har senare utvärderats och både de biologiska och samhällsekonomiska effekterna av de fiskefria områden har analyserats av Havs och vattenmyndigheten. CERE genomförde en analys av de samhällsekonomiska effekterna som visade att fiskefria områden kan öka värdet både för fiske och andra ekosystemtjänster som förbättrad vattenkvalitet, bättre naturupplevelser eller reglering av främmande arter.

Obens återkomst

Dr Oben BayrakDen CERE kände Oben Bayrak som disputerade i våras har erhållit ett stipendium från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stipendiet ger Oben möjlighet att forska på heltid under tre år. Han återvänder till CERE i början av 2017.

Välkommen tillbaka!

”Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen”

”Ny rapport. Vår analys visar att styrningen mot en cirkulär ekonomi varken leder till ökad sysselsättning eller förbättrad ekonomisk tillväxt. Den cirkulära ekonomin bör istället fokusera på miljöpolitikens viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan, skriver författarna till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport.”

Årets miljöekonomiska rapport från konjunkturinstitutet, författad av bland andra CERE:s Runar Brännlund presenterades den 5e december och debatteras på DN debatt.

”I debatten framställs cirkulär ekonomi som en mirakelmedicin för fler jobb, högre tillväxt och bättre miljö. Särskilt viktiga anses styrmedel som uppmuntrar ökad resurseffektivitet, minskade avfallsströmmar, återvinning och återanvändning. Vår analys visar att ett så snävt fokus riskerar att vilseleda miljöpolitiken och ger inte önskade effekter på jobb och tillväxt. Den cirkulära ekonomin bör istället fokusera på miljöpolitikens viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan.”

Läs hela artikeln i DN, publicerad 4 december 2016.

Mer information om rapporten och rapporten finns på konjunkturinstitutets hemsida.

CERE welcomes post doc Erlend Dancke Sandorf

His research focuses on the valuation of ecosystem services. In particular, how to improve the modeling of discrete choice data and consider non-utility maximizing behavior, e.g. respondents using simplifying strategies and heuristics.

Large grant to CERE member

PhD Camilla Widmark, who recently joined CERE, has leading a consortium of eight partners, been granted funding for a project running over three years, starting on December 1st, 2016 from the SUMFOREST (SUstainable forest management, Multifunctional Forestry, European Forest Policy), an FP7 ERA-NET project.

New Assistant Professor at SLU

The CERE famous Chandra Kiran has recently been offered, and gladly accepted, the position of Assistant Professor (biträdande lektor) at the Department of Forest Economics, at SLU Umeå. A position that will focus on resource and energy economics.

10 recommended working papers

CERE’s Klarizze Puzon has collected 10 interesting working papers from around the world on valuation, energy, natural resources and environment.

Kommande

Visa full kalender