”Stängda reaktorer till 2020 kostar 200 miljarder”

Det bör vara eftersträvansvärt med ett energisystem som är kostnadseffektivt, har en leveranstrygghet och låg miljöpåverkan. Något som kan vara en utmaning när elproduktionssystemet ställs om från stora kraftverk där man kan planera produktionen till mindre kraftverk med intermittent kraft. Om detta skriver företrädare för Kungliga Ingenjörsakademiens (IVA) projekt Vägval el, däribland CERE:s Runar Brännlund, I SvD 31 maj 2016.

”Den samlade bilden är att stödsystemet forcerar omställningen, vilket medför onödigt höga kostnader för samhället. En stängning av alla reaktorer senast år 2020 kostar drygt 200 miljarder kronor, enligt beräkningar inom projektet Vägval el.”

Framtidens elmarknad – hur kommer vi dit?

I Dagens industri den 23 maj 2016 kan man i artikeln ”Forskarlarm: Notan dyrare än befarat”, läsa om en ny rapport om elmarknaden som CERE:s Runar Brännlund ansvarat för.
”En av de viktigaste slutsatserna är att Sveriges elsystem, som hittills har ansetts vara ett av världens främsta, är allvarligt hotat bland annat på grund av dagens styrmedel.
Stödsystemet för förnybar el i kombination med effektskatten på kärnkraft forcerar omställningen av elsystemet och leder till onödigt höga kostnader för samhället.”

CERE och Runar Brännlund vill påpeka att siffrorna som diverse medier talar om inte är framtagna med hjälp av Runar utan vi hänvisar till den omtalade rapporten. 

Om rapporten säger Runar så här på IVA.se:

The value of preserving crop diversity?

Nik TyackThe popular Stated Preference Methods course started on May 9th, 2016. We sat down with one of the students, who will look into what what value the Czech public places on preserving crop diversity.

Nicholas Tyack is a Master’s student at the Institute of Economic Studies of Charles University in Prague. He will be using stated preference techniques in his Master’s thesis, and is conducting research with the generous financial support of the Grant Agency of Charles University (GAUK). He is working with the Czech gene bank, a publically supported programme to conserve crop diversity. “In my stated preference work I want to look at the value the Czech public places on the conservation of different classes of crop diversity. And if I have a positive result, then that might provide some support for expanding the genebank’s program and funding, as well as expanding the literature on the the valuation of crop diversity.”

”Elberg” om somrarna

Marknaden anpassar sig till vad som är lönsamt och storskalig kärn- och vattenkraft är hårt beskattade vilket kan innebära stor risk för ”elberg” om somrarna förklarar CERE:s Bengt Kriström i Second Opinion den 10 maj.

Grattis till Philip Kofi Adom som blivit SLU:s nominerade till Global Swede ceremonin!

Philip Kofi AdomSyftet med ceremonin är att uppmärksamma utländska studenter och deras betydelse som ambassadörer för Sverige. Att uppmuntra och engagera dessa studenter att behålla sin relation med Sverige och sitt lärosäte efter de avslutat sina studier.

Philip nominerades som SLU:s kandidat med följande text: Philip Kofi Adom from Ghana finished his PhD thesis in record time, 1.5 years. Philip’s research combine methods and study areas in an innovative way, focusing on how to secure energy systems while balancing environmental quality and economic development. Contrary to common belief, Philip’s research show that goals of economic development and environmental quality are not mutually exclusive, and his findings about how important regulatory framework, institutions and infrastructure are to avoid countries being caught in an energy inefficient trap might affect political development worldwide. With his impressive focus, reflectiveness and dedicated work, Philip is a role model for all students, and an outstanding representative for SLU and Sweden.

Låt elmarknaden verka ifred

Den slutsatsen drar Bengt Kriström i en SNS analysrapport som presenterades 20 april 2016.

Se presentationen av rapporten och efterföljande presentation nedan: 


Syftet med rapporten var att se närmare på vad som bestämmer elpriset och bena ut begreppet konkurrenskraft.

Att lägga ned brunkolsverksamheten är ett dyrbart slag i luften

CERE:s Bengt Kriström och Per-Olov Johansson påpekar det opassande med att stoppa Vattenfalls tyska kraftproduktion i en replik i SvD den 21 april 2016. Repliken vänder sig till Johan Rockström med fleras debattinlägg på SvDs Näringsliv Debatt från den 19 april 2016.

”Det vi kan åstadkomma genom att stoppa Vattenfalls tyska kraftproduktion är helt enkelt att andra utsläppskällor inom EU ETS ökar sina utsläpp. Via prisanpassningar köps de frigjorda utsläppsrätterna av andra aktörer inom systemet. De totala utsläppen påverkas således inte. Därigenom blir en nedläggning av brunkolsverksamheten ett för svenska skattebetalare mycket dyrbart slag i luften, ett meningslöst offer på klimataltaret.”

Energy demand Management in Selected African Countries

Philip nailingPhilip Kofi Adom is the first one to defend his thesis this year, a thesis he wrote in record time, 1.5 years. Philip’s research bridges energy and environmental economics to the development economics. Central to his research is to promote a secured energy system while balancing environmental quality and economic development. He is defending his thesis on the 18th of March.