Lös klimatproblemen tillsammans istället för i ensamt majestät

Ett fossilfritt Sverige kan kosta mer än det smakar, pengarna skulle kanske göra bättre nytta i andra länder anser Bengt Kriström och Per-Olov Johansson, båda CERE, i en replik i SvD den 2 januari 2016.

”Om klimatproblemet betraktas som ett globalt problem som vi måste lösa tillsammans är det naturligt att samarbeta, inte att gå före i ensamt majestät.”

”Ytterst lågt räknat kan Sverige få en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 till en kostnad i storleksordningen 100 miljarder (enligt bland annat Konjunkturinstitutet). Det är ändå långt kvar till fossilfrihet, eftersom det bland annat kräver en teknisk revolution i stålindustrin, då reduktionen av järnmalm till järn idag görs med hjälp av kol. För 100+ miljarder kan vi i stället hjälpa länder där det är långt billigare än i Sverige att minska klimatutsläpp, och dessutom hjälpa fattiga människor ur den nöd och det elände som nu orsakas av att många fortfarande använder vedeldade spisar.”

Läs hela artikeln ”Vår fördel har varit små utsläpp i elproduktionen” publicerad online 2 januari 2016.

Glöm 2 grader! Planera för minst 2.7 grader

Kelly de BruinEtt mer realistiskt möte i Paris efterfrågas av CERE:s miljöekonom Kelly de Bruin.

Nära 170 länder lämnade in sina löften om hur de ska sänka utsläppen i förtid inför COP mötet i Paris. Dessa löften visar att vi missar vårt mål om 2 grader och istället hamnar på som bäst 2.5 eller 2.7 grader. Kelly som är en expert på att räkna ut hur ekonomin och klimatförändringarna påverkar varandra manar till en mer realistisk dialog.
- Politikerna fortsätter tala om 2 grader, något som inte är genomförbart längre. De faktiska åtaganden som de talar om kommer lågt beräknat innebära 2.7 graders temperaturskillnad 2100. Det är en åtskillnad mellan diskussionen om målen med förhandlingarna (2gradersmål) och de faktiska förhandlingsåtagandena (2.7 grader).

Bästa paper bjuds in till CERE

Vid den fjärde workshopen på ej marknadsstyrd värdering (Non-Market Valuation), WONV, kommer ett pris till bästa paper lanseras och vinnaren kommer därefter bjudas in till CERE för att presentera sitt paper.

Successful course premiere

alla studThe unique PhD-course “State of the Art in Payments for Environmental Services and Market-based Instruments”, attracted leading lecturers in the field and students from 12 different countries to Umeå.

- The assembly of highly accomplished researchers who gave lectures during the week was impressive, commented Brian Danley, PhD student from SLU Umeå. - As participants we benefited from a “who’s who” list of PES scholars personally explaining the main issues and challenges in this sub field of research. And his fellow student Jinggang Guo added that - The well-organized seminar presented a wealth of knowledge in an easy-to-digest format. The background, theory and practical application with the applied software were exceptional.

"Fyra genomtänkta steg för en effektiv klimatpolitik"

I Västerbottens kuriren den 12 november 2015 uttalar sig tre forskare om hur en ambitiös klimatpolitik kan se ut, läs hela inlägget nedan:

Idag arrangerar Klimatforum Västerbotten en konferens om bl.a. klimatforskning, klimatpolitik och klimatsmart ekonomi. Tillsammans med Västerbottens klimatambassadörer samt nationella och regionala föreläsare skall klimatfrågan diskuteras från ett regionalt till ett internationellt perspektiv. Mötet i Umeå kan tyckas ligga rätt i tiden då FN:s klimatkonvention, UNFCCC, genomför sitt tjugoförsta partsmöte i Paris den 30 november – 11 december. Anmärkningsvärt, dock, med mötet i Umeå är den nästan totala avsaknaden av klimatforskare och forskare på klimatpolitik och ekonomi. Inte minst av detta skäl finner vi det av stor vikt att ge vår bild av hur Sverige bör utforma sin klimatpolitik så att det på effektivaste sätt bidrar till minskad klimatpåverkan.

Kommande

Visa full kalender