New theory for decision making under risk

In the broadest manner, Oben Bayrak defines his research areas as behavioral and experimental economics, and in his thesis, he develops an alternative theory for decision making under risk which is called Preference Cloud Theory: it incorporates the people’s imprecision in their preferences. His defense will take place on the 13th of May.

Read Obens thesis: Preference cloud theory

Increase carbon storage in forests

Mathilda ErikssonMathilda Eriksson is defending her thesis on May 26th. When asked to describe her thesis, she explains:

“This thesis is about understanding the role of the forest in global climate policy. Forests are a key determinant of global atmospheric carbon and, hence, of climate change. Accordingly, to achieve an efficient climate policy, it is important to incorporate forest carbon mitigation strategies into global climate policy efforts. To this end, this thesis constructs two global frameworks, one single region and one multi-regional, that allows us to investigate how climate mitigation strategies can be enhanced by using forests optimally.

Read Mathildas thesis: The Role of the Forest in Climate Policy

There is potential energy efficiency improvement in all Swedish industry manufacturing sectors

Shanshan ZhangShanshan nailing specialises in production theory and applied econometrics. Her thesis “Industrial firm performance and the role of climate policy“ focuses on energy efficiency, energy and climate policy and also corporate strategic management. Her defence will take place on the 27th May.

Energy is vital to the economy, but the consequences of its use are also potentially harmful for the environment. One solution to keep the economy running while being environmentally friendly is improvement of energy efficiency. It could be an affordable choice for reducing energy consumption and mitigation. Thus, it is interesting to analyse the impacts of energy efficiency determinants, and to investigate whether energy efficiency improvements would reduce environmental impacts as well as foster productivity growth. Read Shanshans thesis: Energy efficiency and firm performance 

What is the value of marine environmental improvements?

Katarina Östberg’s thesis will deal with topics like distributional effects of environmental policies, accuracy of benefit transfer, and the value of improving the water quality status. One of the articles included in her thesis is “Non-market valuation of the coastal environment – Uniting political aims, ecological and economic knowledge”.

”Satsning på snabbtåg riskerar bli förlustaffär”

CERE professorerna Bengt Kriström och Per-Olov Johansson ifrågasätter satsningen på höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö i SvD 13 februari 2016. Konkurrensen från flyget, befolkningsunderlaget och försvinnande små klimateffekter talar alla emot menar de.

”Så vitt vi har kunnat utläsa av litteraturen är det bara höghastighetsbanan mellan Paris och Lyon samt två japanska banor, samtliga tre utan relevans för svensk del, som uppvisar lönsamhet. Höghastighetsbanor verkar mest handla om att bygga monument av rent Faraoniska proportioner. Givet de stora utmaningar Sverige nu står inför kan de dessutom komma att tränga undan ytterst angelägna infrastruktur- och andra satsningar. Även Sveriges resurser är trots allt begränsade.”

Läs hela artikeln på SvD.

Stormöte

Den 8 februari 2016 möttes CERE:s rådgivande kommitté, styrelse och ledning för att diskutera CERE relevanta frågor.
adv 2016
CEREs rådgivande kommitté för strategiska frågor, från vänster: Torbjörn Fagerström, Anders Kristoffersson, Mårten Larsson, Yvonne Fredriksson, Lars Bergman (Kjell Jansson saknas).

Lös klimatproblemen tillsammans istället för i ensamt majestät

Ett fossilfritt Sverige kan kosta mer än det smakar, pengarna skulle kanske göra bättre nytta i andra länder anser Bengt Kriström och Per-Olov Johansson, båda CERE, i en replik i SvD den 2 januari 2016.

”Om klimatproblemet betraktas som ett globalt problem som vi måste lösa tillsammans är det naturligt att samarbeta, inte att gå före i ensamt majestät.”

”Ytterst lågt räknat kan Sverige få en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 till en kostnad i storleksordningen 100 miljarder (enligt bland annat Konjunkturinstitutet). Det är ändå långt kvar till fossilfrihet, eftersom det bland annat kräver en teknisk revolution i stålindustrin, då reduktionen av järnmalm till järn idag görs med hjälp av kol. För 100+ miljarder kan vi i stället hjälpa länder där det är långt billigare än i Sverige att minska klimatutsläpp, och dessutom hjälpa fattiga människor ur den nöd och det elände som nu orsakas av att många fortfarande använder vedeldade spisar.”

Läs hela artikeln ”Vår fördel har varit små utsläpp i elproduktionen” publicerad online 2 januari 2016.

Glöm 2 grader! Planera för minst 2.7 grader

Kelly de BruinEtt mer realistiskt möte i Paris efterfrågas av CERE:s miljöekonom Kelly de Bruin.

Nära 170 länder lämnade in sina löften om hur de ska sänka utsläppen i förtid inför COP mötet i Paris. Dessa löften visar att vi missar vårt mål om 2 grader och istället hamnar på som bäst 2.5 eller 2.7 grader. Kelly som är en expert på att räkna ut hur ekonomin och klimatförändringarna påverkar varandra manar till en mer realistisk dialog.
- Politikerna fortsätter tala om 2 grader, något som inte är genomförbart längre. De faktiska åtaganden som de talar om kommer lågt beräknat innebära 2.7 graders temperaturskillnad 2100. Det är en åtskillnad mellan diskussionen om målen med förhandlingarna (2gradersmål) och de faktiska förhandlingsåtagandena (2.7 grader).