New position out: Professor of Economics (Chair)

The subject area is economics, applied to forest-related problems in a wider sense.

A position as Professor of economics (Chair) is vacant at the Department of Forest Economics, Forest Faculty, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå, Sweden. The incumbent will be expected to develop an internationally as well as nationally recognized research program, focused on applying economics to forest-related problems. Potential research areas could include, but are not limited to: economics of forestry and climate change policy, biodiversity; forest management and landscapes; ecosystem services; bio economy; understanding forest owners and their behavior; forest products and sector modelling, international trade and economics of forest management. The successful applicant will build upon current strength at the department and CERE (Centre of Environmental and Resource Economics), as well as existing collaborations with other research institutions around the world. The professor will actively teach and develop courses and teaching methods at bachelor, master and graduate levels. More specifically, SLU is responsible for the Master of Forestry (5 year) program at SLU, the only program in Sweden.

Read more: New position out

The Sören Wibe Prize awarded

In January 2017, the Sören Wibe prize was awarded jointly to Michael Hoel, Bjart Holtsmark, and Katinka Holtsmark for their article, Faustmann and the Climate, Journal of Forest Economics, 2014, 20(2): 192-210.

Fiskefria områden kan öka värdet för fiske

Fem fiskefria områden inrättades åren 2009-2011, tre på den svenska västkusten och två på ostkusten. Dessa områden har senare utvärderats och både de biologiska och samhällsekonomiska effekterna av de fiskefria områden har analyserats av Havs och vattenmyndigheten. CERE genomförde en analys av de samhällsekonomiska effekterna som visade att fiskefria områden kan öka värdet både för fiske och andra ekosystemtjänster som förbättrad vattenkvalitet, bättre naturupplevelser eller reglering av främmande arter.

Obens återkomst

Dr Oben BayrakDen CERE kände Oben Bayrak som disputerade i våras har erhållit ett stipendium från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Stipendiet ger Oben möjlighet att forska på heltid under tre år. Han återvänder till CERE i början av 2017.

Välkommen tillbaka!

”Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen”

”Ny rapport. Vår analys visar att styrningen mot en cirkulär ekonomi varken leder till ökad sysselsättning eller förbättrad ekonomisk tillväxt. Den cirkulära ekonomin bör istället fokusera på miljöpolitikens viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan, skriver författarna till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport.”

Årets miljöekonomiska rapport från konjunkturinstitutet, författad av bland andra CERE:s Runar Brännlund presenterades den 5e december och debatteras på DN debatt.

”I debatten framställs cirkulär ekonomi som en mirakelmedicin för fler jobb, högre tillväxt och bättre miljö. Särskilt viktiga anses styrmedel som uppmuntrar ökad resurseffektivitet, minskade avfallsströmmar, återvinning och återanvändning. Vår analys visar att ett så snävt fokus riskerar att vilseleda miljöpolitiken och ger inte önskade effekter på jobb och tillväxt. Den cirkulära ekonomin bör istället fokusera på miljöpolitikens viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan.”

Läs hela artikeln i DN, publicerad 4 december 2016.

Mer information om rapporten och rapporten finns på konjunkturinstitutets hemsida.

Kommande

Visa full kalender