Bästa paper bjuds in till CERE

Vid den fjärde workshopen på ej marknadsstyrd värdering (Non-Market Valuation), WONV, kommer ett pris till bästa paper lanseras och vinnaren kommer därefter bjudas in till CERE för att presentera sitt paper.

Successful course premiere

alla studThe unique PhD-course “State of the Art in Payments for Environmental Services and Market-based Instruments”, attracted leading lecturers in the field and students from 12 different countries to Umeå.

- The assembly of highly accomplished researchers who gave lectures during the week was impressive, commented Brian Danley, PhD student from SLU Umeå. - As participants we benefited from a “who’s who” list of PES scholars personally explaining the main issues and challenges in this sub field of research. And his fellow student Jinggang Guo added that - The well-organized seminar presented a wealth of knowledge in an easy-to-digest format. The background, theory and practical application with the applied software were exceptional.

"Fyra genomtänkta steg för en effektiv klimatpolitik"

I Västerbottens kuriren den 12 november 2015 uttalar sig tre forskare om hur en ambitiös klimatpolitik kan se ut, läs hela inlägget nedan:

Idag arrangerar Klimatforum Västerbotten en konferens om bl.a. klimatforskning, klimatpolitik och klimatsmart ekonomi. Tillsammans med Västerbottens klimatambassadörer samt nationella och regionala föreläsare skall klimatfrågan diskuteras från ett regionalt till ett internationellt perspektiv. Mötet i Umeå kan tyckas ligga rätt i tiden då FN:s klimatkonvention, UNFCCC, genomför sitt tjugoförsta partsmöte i Paris den 30 november – 11 december. Anmärkningsvärt, dock, med mötet i Umeå är den nästan totala avsaknaden av klimatforskare och forskare på klimatpolitik och ekonomi. Inte minst av detta skäl finner vi det av stor vikt att ge vår bild av hur Sverige bör utforma sin klimatpolitik så att det på effektivaste sätt bidrar till minskad klimatpåverkan.

Autumn Courses

There are a lot of interesting courses this autumn and still some open slots for those interested.