En ny modell föds

CERE:s Kelly de Bruin gav sig av till Montreal i Kanada för att skriva ett kort paper, men entusiasmen tog över allt mer och en ny modell fick se dagens ljus: The Mitigation Adaptation Geo-Engineering Economy (MAGE) model. En modell att styra dem alla, eller ja, åtminstone begränsing av och anpassning till klimatförändringarna, samt geo-engineering. Här berättar Kelly mer om hennes besök i Kanada och modellen.

Kelly föreläser på sommarkurs om hur man klarar klimatförändringar

kelly de bruin webCERE:s Kelly de Bruin är en av föreläsarna under en delkurs som tittar närmare på effekterna av klimatförändringarna och alternativen för anpassning som bedöms i ekonomiska termer och modelleras inom Kellys expertområde, nämligen integrerade bedömningsmodeller (IAM:s).

Sommarkursen den 19-22 september organiseras av Graz universitet i Österrike och deras doktorandprogram inom klimatförändringar. Inbjudna studenter är i färd med att skriva sina avhandlingar om hur man klarar klimatförändringar för att lära sig mer och förstå processer som kan leda till att deras forskning få praktisk användning.

Läs mer om sommarkursen (endast på engelska)

Åtgärdsförslag till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan

Att se el som en möjlighet till industriell utveckling och minskad klimatbelastning är ett av fem vägval som IVA-projektet Vägval el föreslår.

CERE:s Runar Brännlund har deltagit i projektet Vägval el och i juni lämnade de över sin sammanställda rapport till energiministern Ibrahim Baylan. Föreslagna vägval:

Vägval 1: Se el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning
Vägval 2: Skapa handlingsutrymme för en kostnadseffektiv utveckling av elsystemet
Vägval 3: Beakta fler miljöfrågor än klimatet
Vägval 4: Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att bibehålla dagens höga nivå
Vägval 5: Förstärk samarbetet med omvärlden

Läs hela rapporten ”Fem vägval för Sverige” på iva.se
Läs mer på NyTeknik ”Fem tips till stabilt och hållbart elsystem” publicerad 14 juli 2016

Här finner du Runar Brännlund i Almedalen 2016

Sin vana trogen besöker CERE:s Runar Brännlund politikerveckan i Almedalen på Gotland. Den här gången i Energiföretagens regi.
Lyser fortfarande lamporna 2025?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 12:15 - 13:00

Elmarknaden är i kraftig omvandling. Mer vind och sol betyder osäkrare leveranser. Men vill vi ha samma säkra nivå som idag? Vad får det i så fall kosta? Eller ska vi för miljöns skull acceptera att det ibland är mörkare?

Läs mer
Hur stabil är elsektorn som skattebas?
Arrangör: Energiföretagen Sverige
Dag: 6/7 2016 14:15 - 15:00

Staten tar årligen ut ca 40 miljarder från elsektorn i skatt. Är det rimligt och hur stabil är elsektorn som skattebas på sikt? Vilken beskattning av elsektorn sker idag och hur skulle beskattningen kunna göras annorlunda. Konsekvenser av beskattning av elproduktion, konsumtion av el m.m. diskuteras.

Läs mer

Philip Kofi Adom received the Global Swede 2016

The Global Swede Ceremony is one of a kind! The objective is to promote Swedish export globally by making valuable contacts with highly successful foreign students registered at Swedish Universities and to engage the students to become Swedish ambassadors. The result of the ceremony is a longstanding relationship which rewards the Swedish foreign export and the Swedish Industry. The acknowledgement is given to students who have excelled within innovation, creativity and entrepreneurship. This was the sixth time the ceremony was held and the year 2016 Global Swede Ceremony SLU student was given to the PhD student Philip Kofi Adom for his thesis. CERE is happy for Philips’ achievements and is grateful to be part of the network.

Considerable potentials to improve the energy efficiency of Swedish industrial firms

Dr Shanshan ZhangCongratulations to CERE Dr Shanshan Zhang who successfully defended her thesis Energy efficiency and firm performance – Evidence from Swedish Industry, on May 27, 2016. Professor Subal Kumbhakar from Bringhamton University acted as the opponent. The thesis sheds light on how to create energy efficiency, environmental performance and productivity at industrial firm level in the Swedish economic context between years 2000-2008. Main conclusions are that there are considerable potentials to improve the energy efficiency of Swedish industrial firms. The EU ETS and the Swedish carbon dioxide tax do not seem to create any significant energy-saving incentives. This is partly due to the relatively low permit prices. On the other hand, the Swedish energy tax significantly motivated energy efficiency improvements. More to, based on her research, she suggests that there are still several topics left for future research such as compare different functional specifications of the SFA models, combine SFA and DEA model, and by updating the dataset and energy efficiency related analysis.

Full access to Shanshan’s thesis.

The role of the forests as a mitigation strategy

Dr Mathilda ErikssonCongratulations to CERE Dr Mathilda Eriksson who successfully defended her thesis The Role of the Forest in Climate Policy on May 26, 2016. The opponent Professor Brent L. Sohngen gave an overall description of the thesis where he emphasized the importance of the DICE and RICE models developed by Nordhaus for the forest policy. The thesis consists of four papers, with aim to contribute to the understanding of the role of the forests as a mitigation strategy in global climate policy. The emphasize relies on the role of forest in controlling climate change. It seems like forests play a crucial part in the global carbon cycle.

Full access to Mathilda’s thesis

Kommande

Visa full kalender