The role of the forests as a mitigation strategy

Dr Mathilda ErikssonCongratulations to CERE Dr Mathilda Eriksson who successfully defended her thesis The Role of the Forest in Climate Policy on May 26, 2016. The opponent Professor Brent L. Sohngen gave an overall description of the thesis where he emphasized the importance of the DICE and RICE models developed by Nordhaus for the forest policy. The thesis consists of four papers, with aim to contribute to the understanding of the role of the forests as a mitigation strategy in global climate policy. The emphasize relies on the role of forest in controlling climate change. It seems like forests play a crucial part in the global carbon cycle.

Full access to Mathilda’s thesis

Preference Cloud Theory, a two-step model of decision making under risk

Dr Oben BayrakCongratulations to CERE Dr Oben Bayrak who successfully defended his thesis Preference Cloud Theory: Modelling Imprecise Preferences and a New Theory for Decision under Risk on May 13th, 2016. The thesis presents the Preference Cloud Theory, a two-step model of decision making under risk. The theory provides an explanation for some empirically observed anomalies of the Expected Utility Theory, such as Allais Paradox, valuation gaps and preference reversals. Preference imprecision that arises because of individuals’ vague understanding of numerical probabilities is a corner stone in the theory. This concept is combined with the use of the so called Alpha model to develop a theory that explains various anomalies discovered in the experimental economics literature that standard models cannot explain.

Full access to Oben’s thesis.

”Stängda reaktorer till 2020 kostar 200 miljarder”

Det bör vara eftersträvansvärt med ett energisystem som är kostnadseffektivt, har en leveranstrygghet och låg miljöpåverkan. Något som kan vara en utmaning när elproduktionssystemet ställs om från stora kraftverk där man kan planera produktionen till mindre kraftverk med intermittent kraft. Om detta skriver företrädare för Kungliga Ingenjörsakademiens (IVA) projekt Vägval el, däribland CERE:s Runar Brännlund, I SvD 31 maj 2016.

”Den samlade bilden är att stödsystemet forcerar omställningen, vilket medför onödigt höga kostnader för samhället. En stängning av alla reaktorer senast år 2020 kostar drygt 200 miljarder kronor, enligt beräkningar inom projektet Vägval el.”

Framtidens elmarknad – hur kommer vi dit?

I Dagens industri den 23 maj 2016 kan man i artikeln ”Forskarlarm: Notan dyrare än befarat”, läsa om en ny rapport om elmarknaden som CERE:s Runar Brännlund ansvarat för.
”En av de viktigaste slutsatserna är att Sveriges elsystem, som hittills har ansetts vara ett av världens främsta, är allvarligt hotat bland annat på grund av dagens styrmedel.
Stödsystemet för förnybar el i kombination med effektskatten på kärnkraft forcerar omställningen av elsystemet och leder till onödigt höga kostnader för samhället.”

CERE och Runar Brännlund vill påpeka att siffrorna som diverse medier talar om inte är framtagna med hjälp av Runar utan vi hänvisar till den omtalade rapporten. 

Om rapporten säger Runar så här på IVA.se:

The value of preserving crop diversity?

Nik TyackThe popular Stated Preference Methods course started on May 9th, 2016. We sat down with one of the students, who will look into what what value the Czech public places on preserving crop diversity.

Nicholas Tyack is a Master’s student at the Institute of Economic Studies of Charles University in Prague. He will be using stated preference techniques in his Master’s thesis, and is conducting research with the generous financial support of the Grant Agency of Charles University (GAUK). He is working with the Czech gene bank, a publically supported programme to conserve crop diversity. “In my stated preference work I want to look at the value the Czech public places on the conservation of different classes of crop diversity. And if I have a positive result, then that might provide some support for expanding the genebank’s program and funding, as well as expanding the literature on the the valuation of crop diversity.”

”Elberg” om somrarna

Marknaden anpassar sig till vad som är lönsamt och storskalig kärn- och vattenkraft är hårt beskattade vilket kan innebära stor risk för ”elberg” om somrarna förklarar CERE:s Bengt Kriström i Second Opinion den 10 maj.

Grattis till Philip Kofi Adom som blivit SLU:s nominerade till Global Swede ceremonin!

Philip Kofi AdomSyftet med ceremonin är att uppmärksamma utländska studenter och deras betydelse som ambassadörer för Sverige. Att uppmuntra och engagera dessa studenter att behålla sin relation med Sverige och sitt lärosäte efter de avslutat sina studier.

Philip nominerades som SLU:s kandidat med följande text: Philip Kofi Adom from Ghana finished his PhD thesis in record time, 1.5 years. Philip’s research combine methods and study areas in an innovative way, focusing on how to secure energy systems while balancing environmental quality and economic development. Contrary to common belief, Philip’s research show that goals of economic development and environmental quality are not mutually exclusive, and his findings about how important regulatory framework, institutions and infrastructure are to avoid countries being caught in an energy inefficient trap might affect political development worldwide. With his impressive focus, reflectiveness and dedicated work, Philip is a role model for all students, and an outstanding representative for SLU and Sweden.

Kommande