Låt elmarknaden verka ifred

Den slutsatsen drar Bengt Kriström i en SNS analysrapport som presenterades 20 april 2016.

Se presentationen av rapporten och efterföljande presentation nedan: 


Syftet med rapporten var att se närmare på vad som bestämmer elpriset och bena ut begreppet konkurrenskraft.

Att lägga ned brunkolsverksamheten är ett dyrbart slag i luften

CERE:s Bengt Kriström och Per-Olov Johansson påpekar det opassande med att stoppa Vattenfalls tyska kraftproduktion i en replik i SvD den 21 april 2016. Repliken vänder sig till Johan Rockström med fleras debattinlägg på SvDs Näringsliv Debatt från den 19 april 2016.

”Det vi kan åstadkomma genom att stoppa Vattenfalls tyska kraftproduktion är helt enkelt att andra utsläppskällor inom EU ETS ökar sina utsläpp. Via prisanpassningar köps de frigjorda utsläppsrätterna av andra aktörer inom systemet. De totala utsläppen påverkas således inte. Därigenom blir en nedläggning av brunkolsverksamheten ett för svenska skattebetalare mycket dyrbart slag i luften, ett meningslöst offer på klimataltaret.”

Energy demand Management in Selected African Countries

Philip nailingPhilip Kofi Adom is the first one to defend his thesis this year, a thesis he wrote in record time, 1.5 years. Philip’s research bridges energy and environmental economics to the development economics. Central to his research is to promote a secured energy system while balancing environmental quality and economic development. He is defending his thesis on the 18th of March.

New theory for decision making under risk

In the broadest manner, Oben Bayrak defines his research areas as behavioral and experimental economics, and in his thesis, he develops an alternative theory for decision making under risk which is called Preference Cloud Theory: it incorporates the people’s imprecision in their preferences. His defense will take place on the 13th of May.

Read Obens thesis: Preference cloud theory

Increase carbon storage in forests

Mathilda ErikssonMathilda Eriksson is defending her thesis on May 26th. When asked to describe her thesis, she explains:

“This thesis is about understanding the role of the forest in global climate policy. Forests are a key determinant of global atmospheric carbon and, hence, of climate change. Accordingly, to achieve an efficient climate policy, it is important to incorporate forest carbon mitigation strategies into global climate policy efforts. To this end, this thesis constructs two global frameworks, one single region and one multi-regional, that allows us to investigate how climate mitigation strategies can be enhanced by using forests optimally.

Read Mathildas thesis: The Role of the Forest in Climate Policy

There is potential energy efficiency improvement in all Swedish industry manufacturing sectors

Shanshan ZhangShanshan nailing specialises in production theory and applied econometrics. Her thesis “Industrial firm performance and the role of climate policy“ focuses on energy efficiency, energy and climate policy and also corporate strategic management. Her defence will take place on the 27th May.

Energy is vital to the economy, but the consequences of its use are also potentially harmful for the environment. One solution to keep the economy running while being environmentally friendly is improvement of energy efficiency. It could be an affordable choice for reducing energy consumption and mitigation. Thus, it is interesting to analyse the impacts of energy efficiency determinants, and to investigate whether energy efficiency improvements would reduce environmental impacts as well as foster productivity growth. Read Shanshans thesis: Energy efficiency and firm performance 

What is the value of marine environmental improvements?

Katarina Östberg’s thesis will deal with topics like distributional effects of environmental policies, accuracy of benefit transfer, and the value of improving the water quality status. One of the articles included in her thesis is “Non-market valuation of the coastal environment – Uniting political aims, ecological and economic knowledge”.

”Satsning på snabbtåg riskerar bli förlustaffär”

CERE professorerna Bengt Kriström och Per-Olov Johansson ifrågasätter satsningen på höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö i SvD 13 februari 2016. Konkurrensen från flyget, befolkningsunderlaget och försvinnande små klimateffekter talar alla emot menar de.

”Så vitt vi har kunnat utläsa av litteraturen är det bara höghastighetsbanan mellan Paris och Lyon samt två japanska banor, samtliga tre utan relevans för svensk del, som uppvisar lönsamhet. Höghastighetsbanor verkar mest handla om att bygga monument av rent Faraoniska proportioner. Givet de stora utmaningar Sverige nu står inför kan de dessutom komma att tränga undan ytterst angelägna infrastruktur- och andra satsningar. Även Sveriges resurser är trots allt begränsade.”

Läs hela artikeln på SvD.

Kommande