Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

Den gröna omställningen kommer att påverka arbetsförhållandena på många arbetsmarknader. Förändringarna kommer att skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden: vissa jobb försvinner och nya skapas. För att lyckas med den gröna omställningen måste effekterna på sysselsättningen utvärderas i de sektorer som är viktiga för övergången, till exempel den tillverkningsindustrin, där många sektorer är energi- och utsläppsintensiva. Det är något som kommer att undersökas i ett nytt forskningsprojekt som startar första november 2021. (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Vaktbyte på CERE

Den första oktober 2021 så kliver Tommy Lundgren upp som forskningsledare för CERE och Göran Bostedt tar vid som vice. De kommer att föra facklan vidare och hoppas kunna fokusera på utökat samarbete både inom CERE och externt.

CERE:s kärna kommer enligt Härnösandsgrabbarna Tommy och Göran inte att förändras: - Det är redan en oerhört stimulerande miljö att arbeta och verka inom som betytt mycket för mig, säger Tommy. Göran påminner om CERE:s första tid och vad som varit framgångsfaktorer: - Det som gav CERE en kraftig skjuts vid starten var framförallt två saker, de oerhört kompetenta och drivna postdocs vi rekryterade, och det aktiva internationella utbytet med bland annat korta intensivkurser av framstående forskare.

Som Tommy uttrycker det så är det “stora tofflor att fylla”, att ersätta Runar Brännlund och Bengt Kriström är en omöjlig uppgift då de varit helt avgörande för CERE:s tillkomst, utveckling och framgång. Men de räds inte uppgiften och även om de önskar att först bli varma i kläderna så finns det tankar kring att öka samarbetet, internt och inter-disciplinärt samt internationellt: - Vi på CERE har, och har haft, flera forskare från utvecklingsländer, och den kunskap och det intresse de har för miljö- och naturresursproblem i sina hemländer kan vi ta bättre vara på, säger Göran Bostedt.

Oavsett kommer alla känna igen sig meddelar Tommy och Göran, det kommer fortfarande vara ett samarbete mellan forskare inom ekonomisk historia, nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, samt skogsekonomi vid SLU. Fokus kommer fortsatt ligga på miljö- naturresurs- och energiekonomi. De talar båda varmt om CERE-gänget, det engagemang och driv som finns och tror att återgången till arbetsplatserna efter pandemin kommer ge utrymme för nya krafttag. CERE:s sammankomster har varit saknade under pandemin: - Speciellt fina minnen från min tid vid CERE är invigningen 2009, alla Ammarnäs- och Ulvömöten, många seminarier med forskare från olika discipliner och 10-årsjubilumet härom året som var en fin summering av CEREs första decennium. Nu går vi vidare och skapar nya minnen! avslutar Tommy.


Göran BostedtTommy Lundgren

And the Best Paper Award goes to...

At the 27th Ulvön Environmental Economics Conference August 2021 a best paper award was promised and the jury now announce the winner as: “Pigovian policies under behavioral motives” by Nathan W. Chan from the University of Massachusetts Amherst.

Prize motivation

Nathan W. ChanA well-written paper that has sound theoretical underpinnings grounded in the welfare/public economics domain as well as in environmental economics. The subject at hand tackles an important problem in today’s society: how to design optimal policy when some consumers have social preferences and firms are to some extent self-regulating. The analysis brings novel insights for policy design in a wide range of settings, including markets for environmentally friendly and socially responsible products. More generally, the paper expose and scrutinize foundational assumptions in Pigouvian theory - assumptions that may or may not hold when agents’ behaviors diverge from standard neo-classical motives.
Read more about Nathan.

The jury consisted of Tommy Lundgren, Lars Persson, Adan Martinez Cruz and Mattias Vesterberg.

Raffle

There was also a raffle and the lucky winner is Keila Meginnis from the University of Glasgow.

Both Nathan and Keila are most welcome to Ulvön next year!
(conference fee waived)

The organizing committee also wish to thank all particpants:
“Your presentations, keynotes, panel discussions, and questions/interactions are gratefully appreciated; we believe it made the conference a success.”

Until next year…

The 2021 Ulvön Conference on Environmental Economics

The 27th Ulvön Conference on Environmental Economics was held August 24-25, 2021. Due to covid, the Ulvön Conference went digital, but as successful as previous ones. With 12 presentations in organized sessions, 3 keynote presentations, and one panel discussion on how to use our forest, the conference attracted more than 50 participants from different universities worldwide, and public and private institutions based in Sweden.

Keynote speakers, as in previous rounds of this conference, are top researchers in their field. This year Amy Ando discussed potential biases in the way environmental economists value ecosystem services. Amy is professor at the University of Illinois Urbana-Champaign in the Department of Agricultural and Consumer Economics. Cornelius Van Kooten discussed whether renewable energies are likely to penetrate the Canadian electricity market and the implications of it. Cornelius is professor in the Department of Economics and Senior Canada Research Chair at the University of Victoria, Canada. Brent Sohngren discussed how much CO2 mitigation should we expect to get from forests in the near future. Brent is professor of environmental and resource economics in the Department of Agricultural, Environmental and Development Economics at the Ohio State University. (click on headline to learn more)

Contribute to special issue on digital technology and energy sustainability

The Journal Resources, Conservation and Recycling plan for a special issue on Digital technology and energy sustainability impacts and policy needs. CERE’s Tommy Lundgren amongst the guest editors.

“While digital technology may bring substantial positive benefits, it also poses potential challenges to energy sustainability. Despite increasing amount of work on the broad effect of digitalization, understanding the effects of digital technology on energy sustainability remains a challenging task. As digital technology increasing becomes an integral part of the energy system, systematically assessing these diverse, dynamic, and subtle effects in the context of sustainability is particularly important to add new knowledge to existing literature. Some intuitive questions include: what will be the impact of digital technology on the world’s energy system? What opportunities will the investment in digital technology and the induced increase in digitalization practice bring to the energy system? What are the overall structural changes the digital revolution would bring? Broader aspects may concern environmental, economic, and social changes. For example, will the development of digital technology hinder or offer an opportunity for the development of renewable energy? Will it increase or decrease carbon emissions? From the social perspective, how will the emerging digital technology transform societies in which they will be embedded and which they will connect? Examining the diverse and dynamic nexus between digital technology and energy sustainability can produce important policy insights for stakeholders worldwide. It is time for the academic society to pave the road toward a complete jigsaw puzzle. (Click on headline to learn more)

Kommande

Visa full kalender