"Fyra genomtänkta steg för en effektiv klimatpolitik"

I Västerbottens kuriren den 12 november 2015 uttalar sig tre forskare om hur en ambitiös klimatpolitik kan se ut, läs hela inlägget nedan:

Idag arrangerar Klimatforum Västerbotten en konferens om bl.a. klimatforskning, klimatpolitik och klimatsmart ekonomi. Tillsammans med Västerbottens klimatambassadörer samt nationella och regionala föreläsare skall klimatfrågan diskuteras från ett regionalt till ett internationellt perspektiv. Mötet i Umeå kan tyckas ligga rätt i tiden då FN:s klimatkonvention, UNFCCC, genomför sitt tjugoförsta partsmöte i Paris den 30 november – 11 december. Anmärkningsvärt, dock, med mötet i Umeå är den nästan totala avsaknaden av klimatforskare och forskare på klimatpolitik och ekonomi. Inte minst av detta skäl finner vi det av stor vikt att ge vår bild av hur Sverige bör utforma sin klimatpolitik så att det på effektivaste sätt bidrar till minskad klimatpåverkan.

Autumn Courses

There are a lot of interesting courses this autumn and still some open slots for those interested.

Busy summer for CERE people

Tommy Lundgren held a summer course in China, Alejandro Egüez went to Austria for Summer School at IIASA and Runar Brännlund held three sessions at the politician week at Almedalen.

El är billigare än vi tror

"Många hushåll tror både att elpriset är mycket högre än vad det i realiteten är och att kostnaden för att till exempel använda en köksapparat är högre än vad den är. "

Kommande