Transaction cost lower with carbon tax

Jessica Coria (Gothenburg University) and Jurate Jaraite (CERE) provide an insightful analysis to compare the transaction costs of monitoring reporting and verification (MRV) procedures between the European Emission Trading System (EU ETS) and the carbon tax in Sweden. This paper fills the gap of the absence of such transaction costs comparison case studies.

5 new PhD’s at CERE

5 new PhD's, all from different countries, joined CERE in the autumn of 2014. Here they tell us about themselves, their motivations, expectations, research ideas, and their thoughts about their future.

Intermittent energy on the Winter meeting agenda

IMG 0213CERE's annual winter workshop took place from March 30th to April 1st in the beautiful nature of Ammarnäs. As the tradition dictates, the main focus of the meeting was to give opportunities for PhD and Post-Doc members of CERE to present their current works. However, senior members of CERE and invited keynote speakers also presented their research to enrich the content of the meeting.

CERE tidbits June 2015

We've collected some information about what's happened since the last newsletter. You can learn more about the climate change issues that were reported in medias all over the world, what Northern Sweden is worth, the Sören Wibe prize and learn what Kjell Jansson, CEO of Swedish Energy thinks of CERE and the challenges ahead.

Studenter lär sig värdera det ovärderliga

bk teachesDen populära Stated preference methods kursen hölls på SLU i Umeå i maj för 10e gången i ordningen. Under kursen lär sig studenter hur man mäter värdet på varor och tjänster utan marknadsvärde, såsom miljöförbättringar.

Kursens fokus ligger på praktiska spörsmål som kommer upp i en undersökningsbaserad ekonomisk teknik för att bedöma icke-monetära värden som utsikten över en sjö, en promenad i en orörd skog eller skidåkning i naturreservat. Professor Bengt Kriström berättar mer om bakgrunden: - Forskningen kring varor och tjänster utan marknadsvärde växer stadigt och metoderna används mer och mer över hela världen. I USA används metoderna rutinmässigt för att räkna ut hur mycket skadestånd som ska betalas ut vid oljeutsläpp, som i fallet med Exxon Valdex 1989. Idag finns mer än 10,000 studier på ämnet och antalet väntas bara öka framöver. På grund av intresset för att "värdera det ovärderliga", ser vi även en ökad efterfrågan på mer avancerade kurser.

Norrlandsparadoxen

ParadoxposterDet satsas mångmiljardbelopp på gruvor och vindkraft i norra Sverige.
Men innebär det att man i Norrland får ta del av jobben och vinsterna?
Denna fråga har Arne Müller tillsammans med fotografen Erland Segerstedt tittat närmare på. Bland annat har Müller intervjuat CERE:s Runar Brännlund till boken "Norrlandsparadoxen".

Runar Brännlund har som bekant tittat närmare på vad Norrland är värt. Han menar på att det inte är summan i sig som är intressant utan förändringen över tid: "Norge återinvesterar vinsterna från oljan så att det ger en avkastning. Man minskar på kapitalstocken i form av olja men ökar kapitalstocken på andra områden som ger avkastning istället.
När man jämför ett land som Sudan med Norge, har Sudan ett extremt stort, negativt genuint sparande; man äter helt enkelt upp sin framtida kapitalstock."

Mer om intervjun kan man läsa på sidorna 324-327: "Behåller Norrland sitt värde?"

Författaren Arne Müller och fotografen Erland Segerstedt besöker Umeå universitet och berättar mer om Norrlandsparadoxen den 13 maj.

Tid och plats
13 maj kl 13.15
S311
Samhällsvetarhuset

Kommande

Visa full kalender