”70-talets oljekris fick oss att byta energisystem”

"- Vi har nog gjort det tidigare, eldat för kråkorna. Fram till 1970-talet fanns det väldigt små incitament för hushållen att minska energikonsumtionen. Det är när oljekriserna slår till som det börjar bli lönt för hushållen att isolera och byta till treglasfönster."

Seminarium: Energiforskning och samhällsnytta

Välkomna till ett seminarium om Energimyndighetens forskningsprogram inom energisystem!

På seminariet presenteras Energimyndighetens forskning inom energisystemområdet. Anordnas i samarbete med CERE. 

Problemen med klimatförändringarna är löjligt små 2060 jämfört med år 2200

Kelly de BruinVi pratar närmare med CERE:s klimatforskare Kelly de Bruin som var medförfattare till den uppmärksammade FN rapporten "African Adaptation Gap Report" som kom i november 2013 och den efterföljande rapporten "Loss and Damage in Africa". Den första rapporten förklarade att skulle den globala uppvärmningen nå 3,5-4 grader varmare än nu så riskerar Afrika vid år 2070 ha en årlig utgift på 350 miljarder dollar för klimatanpassning. Ytterligare en rapport: "Adaptation Gap Report" kom ut inför klimatmötet COP20 i Lima i december 2014 och berör alla utvecklingsländer och blev även den mycket uppmärksammad i media runt om i världen. 

Energiförsörjning för tillväxt - vad krävs?

Vi förbrukar ungefär lika mycket energi idag som vi gjorde 1970, detta beror på högre priser och skatter på energi som lett till strukturomvandling och teknisk utveckling. Massa och pappersindustrin tillhör de som har energieffektiviserat bäst och vindkraften är egentligen den enda energikällan som tillkommit. Men tillgången på energi har inte ökat.

Vårens doktorandkurser

Vill du lära dig mer om att lösa miljöproblem med GAMS? Ägna dig åt skoglig resurshållningsekonomi eller fördjupa dig i mikro och makro? Här är alla kurserna som ges på våra institutioner till våren och som kan vara intressanta.

Efterfrågeflexibilitet, en fråga för energiministern

Foto Mattias PetterssonEnergimarknadsinspektionens (Ei) rapport "En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?" hade nått fram till energiminister Ibrahim Baylan på miljödepartementet. Så vid ett besök till Umeå berättade några av rapportförfattarna mer.

Foto Mattias Pettersson

Kommande

Visa full kalender