Stärk den nationella ekonomin och minska CO2 utsläpp

"Eftersom EU:s huvudstrategi är att CO2-utsläpp ska reduceras så mycket som möjligt kan man fråga sig om inte Sverige istället skulle producera varor med sin fossilfria el snarare än att exportera det elöverskott som nu byggs upp. På så sätt skulle vi både minska CO2-utsläppen och stärka den nationella ekonomin." NyTeknik 27 februari 2013 11:33

Publication in JEEP by Scott Cole

Scott Cole gladly annonces that his paper entitled "Equity over efficiency: a problem of credibility in scaling resource-based compensatory restoration?" will be published in JEEP vol 2(1) in March 2013.