Konsumtion minskar snabbare med miljöskatter än med ökade producentpriser

Miljöskatter på el och bensin är det mest effektiva sättet för politiker att få konsumenter att förstå problemen med förorening. Ny forskning visar att med miljöskatter minskar konsumenterna sin förbrukning snabbare än om priset höjts av producenterna och utgifter på mediala kampanjer från staten och industrin, samt lobbyverksamhet från industrin, påverkar konsumenternas konsumtion av tobak och bensin i USA. Det visar Erik Brockwell i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet fredagen den 10 oktober.

"Klart vi klarar oss"

Runar pratar kring Norrlands möjligheter till självständighet i P4 Västerbotten 19 september 2014.

Sören Wibe priset 2014

JFE_600
2014 års Sören Wibe pris har tilldelats Leslie A. Richardson, Patricia A. Champ, John B. Loomis för deras artikel: "The hidden cost of wildfires: Economic valuation of health effects of wildfire smoke exposure in Southern California", Journal of Forest Economics 18:1 (2012):14-35.

Kommande

Visa full kalender