”förslagen är inte miljöekonomiskt försvarbara”

”Eftersom bara Riksdagen varje år fattar hundratals beslut kan man undra över om ett sådant förfarande verkligen är effektivt ur skattebetalarnas synpunkt. Det är det inte.”

CERE:s Bengt Kriström ger inte mycket för de 23 forskarnas förslag att bannlysa politiska beslut som leder till klimatutsläpp.

2-8 öre per kWh dyrare för konsumenterna

”Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola”. Uttalandet kommer från CERE:s Thomas Broberg som tycker att Kontrollstation 2015* inte besvarar alla relevanta frågor, Second Opinion, 6 maj 2014

”Tombolan har snurrats och ut föll en kostnad för elkunderna som Energimyndigheten uppskattar till 1,8-3,5 öre/kWh för år 2016, beroende på om elcertifikatpriset då uppgår till 200 eller 400 kronor. Anledningen är förslaget att justera upp kvotpliktskurvan med totalt 75 TWh under perioden 2016-2035.”

”och lägger till moms, då blir kostnaden för justeringen 2-8 öre per kWh. Vill man hellre prata miljarder än ören, då är det bara att räkna ihop över alla kvotpliktiga konsumenter. År 2016 blir den totala kostnaden för elkunderna 1,6-6 miljarder kronor.”

Men buy renewable energy

Research show that those who adopt renewable energy tends to male and members of an environmental organization. This comes from Lei Shi's thesis, a new doctor at CERE. Her thesis also shows that a large growth in energy consumption leads to a decrease in the share of renewable energy in total energy supply. She also have tip for the environmental organizations constructing their strategy.

Kommande

Visa full kalender