”CERE en viktig aktör i sammanhanget”

Trafikutskottet studerar samhällsekonomiska analyser inom transportområdet med särskilt fokus på hållbar utveckling. De vänder sig därför bland annat till CERE:s Runar Brännlund och Bengt Kriström då de skrivet mycket om metoderna och då "CERE är en viktig aktör i sammanhanget" menar Anna Wagman Kåring.

”Det är inte trovärdigt”

CERE:s Runar Brännlund uttalar sig om IPCC:s beräkningar av klimatarbetets kostnader i Miljöaktuellt den 17 april 2014.

- De mörkar mycket av kostnaderna. Det bygger på att alla utsläppskällor i alla länder omfattas av samma styrmedel och samma effektiva politik. Från Sverige till Kina och Indien. Det är inte trovärdigt, säger Runar Brännlund till Miljöaktuellt.

"Orimligt höga krav på fossiloberoende fordonsflotta"

CERE:s Runar Brännlund skriver tillsammans med Eva Samakovlis på Miljöaktuellt debatt.
 
"Till 2030 bör de svenska målen för energieffektivisering och förnybar energi tas bort och ersättas av ett klimatmål. Klimatpolitiken fördyras av att ha mål vid sidan av det man verkligen vill uppnå dvs. minskade utsläpp av växthusgaser. Kommissionens förslag lämnar utrymme för att låta enbart ett klimatmål driva omställningen till ett kolsnålt samhälle."

Easier to research on emission trade

The log keeping track on allowance transaction information within the European emission trading system have been lacking in the associated firms, an issue now solved with a little help from CERE members.
Illustration by Mona Bonta Bergman

Renowned researcher strengthens CERE

Professor Chris Böhringer; a world leading authority on Computable General Equilibrium (CGE modeling) held an introduction course to CGE modeling, 3rd to 5th of February 2014. He enforces thereby CERE's investment on CGE.

Kommande

Visa full kalender