Runar i Almedalen

För femte året i rad deltog CERE:s Runar Brännlund på politikerveckan i Almedalen. Denna gång var ämnet ”Gränslös el – bra för basindustrin?” och det hela arrangerades av EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivareförening) och SKGS - basindustrins energisamarbete inom ramen för Industrin tar matchen.

Runar rapporterar från seminariet att det var högaktuellt och intressant samt att politikerna från båda blocken deltog och diskuterade flitigt de få oenigheter de hade sinsemellan gällande energipolitiken.

”förslagen är inte miljöekonomiskt försvarbara”

”Eftersom bara Riksdagen varje år fattar hundratals beslut kan man undra över om ett sådant förfarande verkligen är effektivt ur skattebetalarnas synpunkt. Det är det inte.”

CERE:s Bengt Kriström ger inte mycket för de 23 forskarnas förslag att bannlysa politiska beslut som leder till klimatutsläpp.

Kommande

Visa full kalender