2-8 öre per kWh dyrare för konsumenterna

”Elcertifikatsystemet framstår alltmer som en tombola”. Uttalandet kommer från CERE:s Thomas Broberg som tycker att Kontrollstation 2015* inte besvarar alla relevanta frågor, Second Opinion, 6 maj 2014

”Tombolan har snurrats och ut föll en kostnad för elkunderna som Energimyndigheten uppskattar till 1,8-3,5 öre/kWh för år 2016, beroende på om elcertifikatpriset då uppgår till 200 eller 400 kronor. Anledningen är förslaget att justera upp kvotpliktskurvan med totalt 75 TWh under perioden 2016-2035.”

”och lägger till moms, då blir kostnaden för justeringen 2-8 öre per kWh. Vill man hellre prata miljarder än ören, då är det bara att räkna ihop över alla kvotpliktiga konsumenter. År 2016 blir den totala kostnaden för elkunderna 1,6-6 miljarder kronor.”

Men buy renewable energy

Research show that those who adopt renewable energy tends to male and members of an environmental organization. This comes from Lei Shi's thesis, a new doctor at CERE. Her thesis also shows that a large growth in energy consumption leads to a decrease in the share of renewable energy in total energy supply. She also have tip for the environmental organizations constructing their strategy.

”CERE en viktig aktör i sammanhanget”

Trafikutskottet studerar samhällsekonomiska analyser inom transportområdet med särskilt fokus på hållbar utveckling. De vänder sig därför bland annat till CERE:s Runar Brännlund och Bengt Kriström då de skrivet mycket om metoderna och då "CERE är en viktig aktör i sammanhanget" menar Anna Wagman Kåring.

”Det är inte trovärdigt”

CERE:s Runar Brännlund uttalar sig om IPCC:s beräkningar av klimatarbetets kostnader i Miljöaktuellt den 17 april 2014.

- De mörkar mycket av kostnaderna. Det bygger på att alla utsläppskällor i alla länder omfattas av samma styrmedel och samma effektiva politik. Från Sverige till Kina och Indien. Det är inte trovärdigt, säger Runar Brännlund till Miljöaktuellt.

"Orimligt höga krav på fossiloberoende fordonsflotta"

CERE:s Runar Brännlund skriver tillsammans med Eva Samakovlis på Miljöaktuellt debatt.
 
"Till 2030 bör de svenska målen för energieffektivisering och förnybar energi tas bort och ersättas av ett klimatmål. Klimatpolitiken fördyras av att ha mål vid sidan av det man verkligen vill uppnå dvs. minskade utsläpp av växthusgaser. Kommissionens förslag lämnar utrymme för att låta enbart ett klimatmål driva omställningen till ett kolsnålt samhälle."

Kommande

Visa full kalender