CERE medlemmar till EFINORD

Europas ledande skogforskningsnätverk placerar sitt nordligaste regionalkontor, EFINORD vid SLU:s skogsfakultet i Umeå.

Ett klimatmål ger kostnadseffektiva styrmedel

"Klimatmål ska formuleras i termer av det miljöproblem vi vill lösa och inte i termer av de medel vi har för att lösa det. Därför behövs utsläppsmål men inte mål för förnybar energi och energieffektivisering."

In the mind of an Environmental Economist

CERE member Kelly de Bruin is writing for Umeå University's research blog between November 25th and December 6th.
Kellys talks about her role as a researcher and her research in an entertaining and innovative way. Here are some quotes from her first three posts:

Flytt av montering, början på Volvos nedläggning i Umeå

Lars Fredrik AnderssonCERE:s Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, intervjuades av TV4 i samband med Volvos kungörande att de flyttar monteringen till Göteborg. Lars Fredrik menar på att det är en fråga om när Volvo lägger ned helt i Umeå. Finner man platser närmare marknaden, råvaran, underleverantörer så förenklas det logistiska systemet till den grad att det inte lönar sig att ha fabriken på annan plats.

Visiting group from Finland

Professor Rauli Svento with his research group is visiting CERE on 16th October. During the seminar three doctoral students from University of OULU will present their papers:

Kommande

Visa full kalender