Flytt av montering, början på Volvos nedläggning i Umeå

Lars Fredrik AnderssonCERE:s Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, intervjuades av TV4 i samband med Volvos kungörande att de flyttar monteringen till Göteborg. Lars Fredrik menar på att det är en fråga om när Volvo lägger ned helt i Umeå. Finner man platser närmare marknaden, råvaran, underleverantörer så förenklas det logistiska systemet till den grad att det inte lönar sig att ha fabriken på annan plats.

Visiting group from Finland

Professor Rauli Svento with his research group is visiting CERE on 16th October. During the seminar three doctoral students from University of OULU will present their papers:

CERE kicked off

On September 25th, we had our annual kick-off. This time members from our Advisory board and board of Directors were present.

An interview with Sevil Acar, former CERE member

The importance of intellectual flow has been stressed since the start of CERE nearly four years ago . Visitors to CERE and CERE researchers visits to other research centers has frequently been reported in our newsletters and the flow of people strengthens research. Now we thought we would revisit former CERE members and see what they are up to now. In this article, meet Sevil Acar.

”Indirekt påverkas Norden av europeiska regleringar”

CEREs Runar Brännlund kommenterar utvecklingen runt om i Europa till följd av att mer och mer förnybar energi tillförs systemet: "Att den nordiska elmarknaden ska få inslag av mer reglering tror inte Runar Brännlund. Däremot tror han att de regleringar som europeiska länder genomför för att tackla prisvariationerna i spåren av mer förnybart i systemet kommer att påverka prisbilden även i Norden.
- Vi är ju inte isolerade, det kommer att blir en prisutjämnande effekt, säger han."

Läs hela inlägget i Second Opinion

Kommande