Easier to research on emission trade

The log keeping track on allowance transaction information within the European emission trading system have been lacking in the associated firms, an issue now solved with a little help from CERE members.
Illustration by Mona Bonta Bergman

Renowned researcher strengthens CERE

Professor Chris Böhringer; a world leading authority on Computable General Equilibrium (CGE modeling) held an introduction course to CGE modeling, 3rd to 5th of February 2014. He enforces thereby CERE's investment on CGE.

CERE medlemmar till EFINORD

Europas ledande skogforskningsnätverk placerar sitt nordligaste regionalkontor, EFINORD vid SLU:s skogsfakultet i Umeå.

Ett klimatmål ger kostnadseffektiva styrmedel

"Klimatmål ska formuleras i termer av det miljöproblem vi vill lösa och inte i termer av de medel vi har för att lösa det. Därför behövs utsläppsmål men inte mål för förnybar energi och energieffektivisering."

In the mind of an Environmental Economist

CERE member Kelly de Bruin is writing for Umeå University's research blog between November 25th and December 6th.
Kellys talks about her role as a researcher and her research in an entertaining and innovative way. Here are some quotes from her first three posts:

Kommande

Visa full kalender