Trots investeringar och ändrade konsumtionsmönster minskar utsläppen långsamt

Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de som inte är med, och som i stället betalar koldioxidskatt. Det visar Sandra Schusser i en avhandling från SLU. Hon visar också att befolkningens beteende har ändrats till förmån för grönare val i flera länder, men bara inom vissa områden.

Sandra Schusser har i sitt doktorsarbete vid SLU analyserat svenska företags utsläpp under utsläppshandelns första tre faser under perioden 2005–2016 och fann att utsläppen har minskat i ganska långsam takt, trots investeringar i grön teknik.

– Det kan bero på att genomförda investeringar ännu inte har mynnat ut i användbar teknik, men också på att företagen inväntar striktare regler från myndigheterna, menar Sandra Schusser.

Läs mer på SLU.se

”Svårt att få betalt för hyggesfritt skogsbruk”

En möjlighet att få bättre betalt är om företag kan nischa sig och sälja specifikt virke från hyggesfritt skogsbruk till ett högre pris menar Tommy Lundgren i ATL 1 juni 2021.

”Förutom skogsdebatt har det senaste året också inneburit ett ovanligt intensivt hemmafixande på grund av corona. Byggnadsvirke är en sektor som nästan helt domineras av svensk råvara. Om en nischaktör lyckas slå igenom på privatmarknaden och i byggbranschen med ett varumärke och en merbetalning när det gäller hyggesfritt tror Tommy Lundgren, ny professor på Institutionen för skogsekonomi på SLU i Umeå, att fler aktörer kommer att försöka haka på.
– Det funkar ju precis som med ekoprodukter, det är samma princip. Det är intressant att
det finns företag som försöker göra det här nu, säger Tommy Lundgren.” (Schönning 2021)

Schönning, Oskar (2021). Svårt att få betalt för hyggesfritt skogsbruk. ATL lantbrukets affärstidning 41, 1 juni, s. 4.

Ulvön Environmental Economics Meeting 2021

We are happy to announce that the Ulvön Environmental Economics Meeting 2021 will be taking place online on Aug 24 - 25, 2021 (note date change). The meeting is organized by the Centre for Environmental & Resource Economics (CERE), a joint venture between Umeå University and Swedish University of Agricultural Sciences (SLU/Umeå, Sweden).

Keynote speakers

Amy C. Ando, University of Illinois Urbana-Champaign
Cornelis van Kooten, University of Victoria
Brent Sohngen, Ohio State University

The objective of the meeting is to have a friendly venue for doctoral students and early career researchers to receive feedback on their work. The Call for Papers and more information can be found at website. More information and registration.

Post-doc position in Gothenburg

Do you want to move to Gothenburg for two years, and do research about pastoralism in East Africa? Do you want to - among other things – work on a choice experiment study with Göran Bostedt? Do you want to contribute in a large, interdisciplinary research group full of fun people who love to travel around all day on dirt roads in East Africa that are indescribably bumpy?

Then you will fit right in! Here is an opening for a post-doc position at the School of Global Studies in Gothenburg. You will work in the Drylands Transform, and paradoxically you will partly work with Göran Bostedt, despite being employed by the University of Gothenburg.

Learn more and apply

Contact Göran Bostedt if you want to know more.

The EU’s Renewable Energy Directive helped shape healthy forests in southeastern US

The magazine Resources interviews Francisco X. Aguilar where he discusses his recent co-authored study that takes a closer look at how the European Union’s Renewable Energy Directive helped shape the health of forests across the southeastern United States and contributed to the growth of the US wood pellet industry.

“A major takeaway is that energy from biomass can be renewable, but it must be tested. We must have data, and we must have information to validate the renewable characteristic of the energy and whether it can reduce carbon emissions or not, compared to other alternative sources … From a policy perspective, I think monitoring, being dynamic, and being open to make sure that we’re balancing economic objectives with conservation objectives, are key.” (23:03)

Listen to or read the podcast "Assessing the Promise and Peril of Wood Pellet Products, with Francisco X. Aguilar", published on February 16th, 2021

Learn more about the study on slu.se: “Increased carbon stock despite pressure on biomass extraction

The study: Aguilar, F.X., Mirzaee, A., McGarvey, R., Shifley, S. & Burtraw, D. 2020. Expansion of US wood pellet industry points to positive trends but the need for continued monitoring. Scientific Reports.

Kommande

Visa full kalender