"Kommunala klimatsatsningar riskerar bli ett slag i luften"

Läs i GP om: "Vill kommuner bidra till minskade utsläpp kan man i stället helt sonika köpa utsläppsrätter och annullera dem. Detta skulle sänka EU ETS taket och bidra till att driva upp priset på utsläppsrätter. Eftersom utsläppsrätter är billiga just nu är det billigt för kommuner att göra en extrainsats på detta sätt. Högre priser på utsläppsrätter skulle uppmuntra utveckling av utsläppssnål teknik i andra verksamheter." Publicerat 28 augusti 2013.

Läs även "Forskare varnar för särskilt klimatansvar" i Miljö och Utveckling publicerad 29 augusti 2013. 

En av forskarna bakom SNS rapporten "Energimarknaden, ägandet och klimatet" som artikeln bygger på är CERE:s Tommy Lundgren.

"Det räcker med att ha ett utsläppsmål"

"Sverige har bra förutsättningar för att driva en ambitiös klimatpolitik. Men varför gå omständliga omvägar genom andra politikområden? Klimatmål bör formuleras i termer av det miljöproblem vi vill lösa och inte i termer av de medel vi har för att lösa det. Det innebär att det behövs utsläppsmål men inte mål för förnybar energi och energieffektivisering, skriver Eva Samakovlis och Runar Brännlund vid Konjunkturinstitutet."

Läs hela artikeln i på SvD opinion 

Paper presented in 18th Annual POWER Conference on Energy Research and Policy

Using a rather unexplored dataset on tradable permit transaction, the study found that;
  • Transaction costs played an important role in the initial years of the EU ETS and were significant in explaining why some ETS firms did not participate in the European emission trading market and chose to trade allowances individually via third parties.
  • It was also evident that the importance of transaction costs was declining over time.
  • The study also found evidence that supports the concerns raised by the European Commission that transaction costs might be excessive for smaller participants.

Kommande

Visa full kalender