CERE at EAERE 20th Annual Conference

Several members from CERE were there to present their research. One CERE member; Erik Brockwell, was awarded "Best Poster Award" for his presentation named "The Signaling Effect of Environmental and Health-Based Taxation Policy: An Empirical Analysis".

Bengt Kriström presidentkandidat

Bengt Kriström, foto: Mona Bonta BergmanDet är EAERE (European Association of Environmental and Resource Economics) som ska välja en ny president och CERE:s forskningsledare Bengt Kriström är en av två kandidater.

Presidentskapet är ett engagemang om sex år i varierande grad med start 1 januari 2014. Omröstningen pågår till 15 november 2013.

Mer information finns på EAERE:s hemsida.

"Kommunala klimatsatsningar riskerar bli ett slag i luften"

Läs i GP om: "Vill kommuner bidra till minskade utsläpp kan man i stället helt sonika köpa utsläppsrätter och annullera dem. Detta skulle sänka EU ETS taket och bidra till att driva upp priset på utsläppsrätter. Eftersom utsläppsrätter är billiga just nu är det billigt för kommuner att göra en extrainsats på detta sätt. Högre priser på utsläppsrätter skulle uppmuntra utveckling av utsläppssnål teknik i andra verksamheter." Publicerat 28 augusti 2013.

Läs även "Forskare varnar för särskilt klimatansvar" i Miljö och Utveckling publicerad 29 augusti 2013. 

En av forskarna bakom SNS rapporten "Energimarknaden, ägandet och klimatet" som artikeln bygger på är CERE:s Tommy Lundgren.

"Det räcker med att ha ett utsläppsmål"

"Sverige har bra förutsättningar för att driva en ambitiös klimatpolitik. Men varför gå omständliga omvägar genom andra politikområden? Klimatmål bör formuleras i termer av det miljöproblem vi vill lösa och inte i termer av de medel vi har för att lösa det. Det innebär att det behövs utsläppsmål men inte mål för förnybar energi och energieffektivisering, skriver Eva Samakovlis och Runar Brännlund vid Konjunkturinstitutet."

Läs hela artikeln i på SvD opinion 

Kommande

Visa full kalender