Course: Nonparametric Econometrics

A graduate-level first course covering certain basic topics in non-parametric econometrics and resampling (bootstrap), suitable for students and researchers in a wide variety of fields (including economics, statistics/Bio-statistics/mathematical statistics, forest management, engineering).

Umeå universitet satsar på CERE

Den ekonomiska forskningen vid Umeå universitet får 20 miljoner. Universitet anser att tre viktiga forskningsområden har särskilt goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft. Fyra projekt får därför dela på pengarna, ett av dessa är CERE.

Applied Economic Modelling of Environmental Issues using GAMS

This course focuses on the applied analysis of the relationship between economic activity and environmental issues. Computer modelling can help researchers and policymakers better understand the relation between environmental pressures and the economy.

Stärk den nationella ekonomin och minska CO2 utsläpp

"Eftersom EU:s huvudstrategi är att CO2-utsläpp ska reduceras så mycket som möjligt kan man fråga sig om inte Sverige istället skulle producera varor med sin fossilfria el snarare än att exportera det elöverskott som nu byggs upp. På så sätt skulle vi både minska CO2-utsläppen och stärka den nationella ekonomin." NyTeknik 27 februari 2013 11:33

Publication in JEEP by Scott Cole

Scott Cole gladly annonces that his paper entitled "Equity over efficiency: a problem of credibility in scaling resource-based compensatory restoration?" will be published in JEEP vol 2(1) in March 2013.

Kommande

Visa full kalender