Oklart vilket miljöproblem plastpåseskatten adresserar

Sverige planerar att vara mer hållbart efter pandemin och kommer därför behålla den nya plastpåseskatten på bärkassar. CERE:s Runar Brännlund är skeptiskt till skatten och uttalar sig i frågan på Sveriges Radio 22 september 2020.

Runar hävdar att det är ”oklart vilket miljöproblem man faktiskt vill komma åt och vilken effekt den här skatten då har för att råda bot på det här problemet.” Han ifrågasätter om de verkligen gjort en ordentlig konsekvensanalys eftersom skatten bara gäller bärkassar i plast och ingen annan plastförpackning. Det innebär att marknaden kan öka andelen förpackningar i plast vilket skulle betyda att mängden plast skulle vara densamma.

Lyssna till intervjun: Professorn: ”Oklart vilken effekt skatt på bärplastkassar har". Sveriges radio 22 september 2020

Övertro till efterfrågeflexibilitet

Mattias Vesterberg synar hushållens efterfrågeflexibilitet i SNS rapport och på Dagens Industri. Förlita sig på att hushållen kommer vilja anpassa sig är i många fall orealistiskt menar Mattias.

Under sommaren har det varit elbrist i södra Sverige, något Mattias menar är ett tecken på den svenska elmarknadens stora utmaningar. En av lösningarna är att hushållen ska vara aktiva i att möta de nya utmaningarna genom att anpassa sin elförbrukning till tider då tillgången på el är större. Något som kan vara svårt med tanke på att som Mattias säger;
”Hushåll använder el till uppvärmning när det är kallt, till belysning när det är mörkt och till matlagning när de är hungriga och hemma.” (Dagens industri) Att hushållen skulle vara flexibla i den frågan menar Mattias i många fall är orealistiskt.

Läs ”debattartikeln i Dagens industri Hushållen löser inte elbristen” publicerad 13 september 2020.

Läs SNS rapporten (2020) ”Den svenska elmarknaden: Är hushållen en kraft att räkna med? ”

Meet visiting researcher Parisa Pakrooh

Parisa Pakrooh is a PhD student within the field of Energy Economics (Fossil Fuels) and Climate Change at the University of Tabriz, Iran. She has come to CERE for a longer stay of at least six months to further develop her knowledge within the field at a center known for its experience on energy and environmental economics. (Read more by clicking the headline)

Pakrooh is on the last leg of her PhD studies and will be an asset to CERE with her knowledge on agricultural economics, agricultural policies, natural resources and environmental economics. Her thesis titled “Investigating Economic Policies Effect on Fossil Energy Resources Consumption in the Agricultural Sector of Iran” is finished and awaiting graduation and her focus lately has been solely on energy and environmental economics.

CERE researchers appointed guest Professors at LTU

CERE researchers Göran Bostedt and Tommy Lundgren have been appointed guest professors at the Luleå Technical University, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. Lundgren will spend September and October this fall in Luleå to help out with a course and work on common projects (Bio4energy) and Bostedt will also teach and assist in mentoring.

goran bostedtTommy Lundgren

OECD collaboration

Widely accepted guidelines for standard Total Factor Productivity (TFP) measurement allow for cross-country agricultural productivity comparisons. However, current practices to incorporate environmental effects of economic activity still vary by country, making any similar comparison along environmental dimensions problematic. To address this need for standard environmental accounting guidelines, the OECD Network on Agricultural TFP and the Environment formed in 2017 to advance the development of cross-country environmentally-adjusted TFP indicators.

The Network brings together experts in productivity and measurement from academia (among others, Moriah Bostian and Tommy Lundgren of CERE), leading national statistics agencies, and international organizations, to better connect theory to practice. This paper provides an overview of the relevant index theory and current agency guidelines, originally to be presented at the annual Network meeting scheduled for May 2020 in Paris, but canceled due to the COVID-19 crisis.

Read the CERE Working Paper: Valuing ecosystem services for agricultural TFP, to learn more. 

Editor-in-chief(s)

Tommy LundgrenTommy Lundgren and Moriah Bostian in winter attire both smiling. will be heading a team of Editor-in-chiefs including Moriah Bostian (affiliated with CERE and Lewis & Clark College) and Shunsuke Managi (CERE MoU, Urban Institute, Kyushu University) for the publication of the Encyclopedia of Energy, Natural Resource, and Environmental Economics (Elsevier), a major reference work including about 150 articles by frontline scholars in their respective fields. This is the 2nd edition, the first edited by J. Shogren (U. of Wyoming) came out in 2013

The 2nd edition of the Encyclopedia is planned to be published in 2023.

The photo is from the Ammarnäs Winter Workshop in 2019 which both Bostian and Lundgren attended. The photo is a cut out from a larger group photo taken at the Winter Workshop. Photo CERE. 

Towards sustainable energy consumption

The thesis by Aemiro Melkamu Daniel provides attributes that demand flexibility contract providers can use to design compensation schemes and effectively market contracts for people willing to offer electricity demand flexibility. The thesis investigates concerns related to residential electricity demand flexibility (potential to reduce electricity consumption during peak load situations) in Sweden and household fuel choice in urban Ethiopia. Aemiro defended his thesis Friday April 3rd, 2020. (click on headline to learn more)

Aemiro nailing his thesis to the wall

Paper I and paper II in the thesis respectively address household heterogeneity in valuing electricity demand flexibility attributes and in the use of choice decision rules for demand flexibility electricity contracts. Paper III examines the effect of disclosing pro-environmental information on preferences for load restrictions in Swedish households while the last paper explores the determinants of fuel choice in urban Ethiopia where households use one or more types of fuels to meet their energy demand.

Kommande

Visa full kalender