85 applications to prize-winning course

After receiving the best PhD course prize last year, Behavioural Environmental Economics course was organized again in June 2019 in SLU Ultuna Campus. (click on headline to learn more)
BEE2019 web

Gröna auktioner för naturskydd

Miljömålet ”Levande skogar” verkar inte nå sitt mål till 2020. CERE:s Göran Bostedt kommenterar detta i Ekonomisk debatt nr 5 2019 och undrar om det inte finns andra möjligheter och om det är läge att snegla mot grannlandet Finland.

”Otillräcklig måluppfyllelse, bristfällig kostnadseffektivitet och låg acceptans för den förda skogspolitiken – det är kanske inte så förvånande att man som nationalekonom börjar fundera på om inte mer marknadsinspirerade styrmedel skulle kunna nå längre.” I Ekonomisk debatt diskuterar Göran Bostedt möjligheten med Gröna auktioner, ett koncept som framgångsrikt använts för att skydda skog i Finland. Liknande försök har även genomförts i Sverige men med helt andra resultat. Göran pekar ut ett antal brister som gjorde att försöket var mer eller mindre dömt att misslyckas.

Läs hela artikeln ”Naturskydd på anbud” i Ekonomisk Debatt nr 5 2019 årgång 47.

Linking indicators – measurements that resonate with the public

boydUsing a linking indicator – a biophysical outcome that is meaningful or directly relevant to the public’s wellbeing can help to relate issues in the nature to a broader set of human concerns.

The importance of ecosystem services is often well known within natural scientists. However, communicating the value of this importance so that it resonates with the public or policy-makers can be challenging. Dr James Boyd visited CERE on 19 September 2019 to talk about how to relate nature to a broader set of human concerns. He is working on connecting knowledge between natural and social sciences through linking indicators. Linking indicators are biophysical outcomes that are directly relevant to social welfare. For instance, excess nitrogen in soils can affect the entire ecosystem in a multitude of ways. But by focusing on particular pieces of the ecosystem, such as an artic fox, the issues affecting human wellbeing become more obvious. In this example, the fox becomes a linking indicator, the biophysical outcome that is meaningful to the public and can embody the issues within an entire ecosystem.

Kommande

Visa full kalender