Låg efterfrågan på fastighetsnära insamling, i synnerhet om den är dåligt utformad

Stödet för fastighetsnära insamling av tidningspapper är begränsat förklarar CERE:s Thomas Broberg på DN debatt 3 december 2019. Om fastighetsnära insamling utformas utan samordning mellan kommuner och aktörer inom producentansvaret kan nackdelarna med servicen överväga fördelarna.

Thomas Broberg menar att för- och nackdelarna med fastighetsnära insamling av tidningspapper behöver vägas mot varandra och lutar sig mot en enkätundersökning i genomförd i Umeå kommun som undersöker vad villahushållen tycker om olika system för att samla in återvinning. Den undersökningen visar att bara en tredjedel av villahushållen efterfrågar fastighetsnära insamling, däremot hävdar 42 procent att det sådan insamling inte skulle underlätta för dem. Ökat vardagskrångel och mer tung trafik i villakvarter kan förta nyttan med ökad service.

Läs hela artikeln ”Inte säkert fastighetsnära tidningsinsamling är bättre” publicerad på DN debatt 20191203 som är en replik på DN debattartikeln ”Pappersbranschen vägrar införa en bättre tidningsinsamling” publicerad 20191202. 

pdfSe preliminära resultat från enkätstudien om villahushållens preferenser för olika insamlingssystem (pdf).

pdfSe hur enkäten var utformad (pdf).

CERE 10 år!

Det har nu gått 10 år sedan Professorerna i nationalekonomi Bengt Kriström och Runar Brännlund bestämde sig för att starta upp en centrumbildning mellan nationalekonomin på Umeå universitet och skogsekonomin på Sveriges lantbruksuniversitet. För att fira så planeras en rad aktiviteter under hösten och vintern.

28 november, 2019: Det officiella firandet av CERE:s 10års jubileum
På förmiddagen: öppna föreläsningar av framförallt unga forskare.
13.30 och 16.30 ges föreläsningar av inbjudna talare. Sessionen inleds av Professor Sofia Lundberg, ordförande i styrelsen för CERE och Professor Bengt Kriström, SLU, en av grundarna av CERE.

poster sv mailProgram

10.00-12.00 Möt CERE:s unga forskare

Balkongen i Biblioteket, Umeå Universitet

Nudging and electricity conservation
Stina Kalén

Sweden taking care of UK´s waste, isn’t that just rubbish?
Sef Meens-Eriksson

Power to the people!
Mattias Vesterberg

The effects of wind on the electricity market
Xiao Hu

13.30-16.00

Lärarhuset, Ljusgården

CERE från 0 till 10 - har vi gjort skillnad?

Inledning
Professor Sofia Lundberg, USBE. Sofia är rektor för Handelshögskolan vid Umeå Universitet (USBE) och ordförande i styrelsen för CERE. Sofia’s forskning rör framförallt frågor kring upphandling. Under senare tid har mycket av hennes forskning fokuserat grön offentlig upphandling.

The zeitgeist - eller all vår början bliver svår
Professor emeritus Jan-Erik Hällgren, SLU. Jan-Erik var dekanus på Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU vid tiden för bildandet av CERE. Tillsammans med Göran Sandberg, som då var rektor vid Umeå universitet, var Jan-Erik en viktig kugge som möjliggjorde bildandet av CERE.

Hur vi byggde CERE: från 0-10

Professor Bengt Kriström, CERE SLU. Bengt är professor i naturresursekonomi vid SLU, en av grundarna till CERE och var föreståndare för CERE de första 9 åren. Bengt har varit och är en av Sveriges mest inflytelserika och välmeriterade miljö- och naturresursekonomer. Förutom den forskning han bedrivit har han varit involverad i många av de viktigaste parlamentariska utredningar som rör miljö- och naturresurser, exempelvis ”Miljöavgiftsutredningen”, som bl.a. resulterade i en skatt på svavel och att Sverige blev först med en koldioxidskatt.

CERE och framtida utmaningar
Professor Peter Högberg, SLU. Peter är professor i skoglig marklära. Under åren 2013-2015 var Peter dekan vid skogsvetenskapliga fakulteten. År 2015 tog Peter över rektorskapet vid SLU, en post han stannade på till 2018.

CERE’s bidrag till MILJÖN
Docent Eva Samakovlis, Analyschef, Skatteverket. Eva som har en doktorsexamen i nationalekonomi från Umeå universitet var tidigare chef för miljöekonomiska enheten på Konjunkturinstitutet. Eva utsågs till docent i nationalekonomi vid Umeå universitet 2007. Hennes forskning har framförallt fokuserat miljöpolitiska styrmedel.

Fikapaus

Skogen, transporterna och klimatet - hur ska politiken utformas?

Skogens bidrag till hållbar utveckling - det krävs en helhetssyn
Mårten Larsson, Skogsindustrierna. Mårten är för närvarande ledamot i CERE’s advisory board. Mårtens huvudområden rör bl.a. frågor kring bioekonomi, värdeskapande i skogen och skogens roll för klimatet.

Cap locally, trade globally
Dr. Jurate Jaraite, Vilnius university och CERE. Jurate var CERE’s första internationella rekrytering. Hon kom hit till oss på CERE 2010 som nybakad PhD från University College, Dublin. Hon är nu sedan i somras anställd som senior researcher vid Vilnius university, Litauen, men även affilierad till CERE. Jurates forskning är framförallt fokuserad på styrmedel inom energi- och klimatpolitiken.
 
Hållbara transporter i forskning och politik
Ulf Perbo, branschchef väg, Transportföretagen. Ulf är tidigare Vice VD på Bilsweden och före detta Statssekreterare i bostadsdepartementet. Ulf har sin utbildning i nationalekonomi vid Umeå universitet har under lång tid varit involverad i frågor rörande transporter, och då inte minst transportsektorns klimatpåverkan.

Transportsektorns klimatmål och politiken för att ta oss dit
Docent Svante Mandell, chef miljöekonomiska enheten på Konjunkturinstitutet. Svante har en bakgrund som forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), där han framförallt fokuserade på välfärdsekonomi, frågor kring transportinfrastruktur, och ekonomisk politik, inklusive klimatpolitik.

Informationen uppdateras eftersom.


9-13 december besöker forskarna Rolf Färe och Shawna Grosskopf (Oregon State) och ger några föreläsningar om skuggprissättning av miljön (shadow pricing the environment). Det kommer vara en del av kursen "Production and the environment" på Miljöekonomi-master-programmet. 

12 december ger Lammertjan Dam (Groningen U.) ett seminarium. Lammertjan är "long time friend" av CERE och har varit här som post-doc hösten 2010 och ett flertal gånger efter det på kortare besök. Han kommer vara här under den veckan. 
Läs mer om CERE

jub logoTidigare events under hösten 2019

18 september, 2019 kl 14.45-16.00 besöker James Boyd och kommer sitta ned med studenter från bland annat Minervaskolan i Umeå för att prata mer om värdering av ekosystemtjänster.

19 september, 2019 kl 13.15 föreläser James Boyd på SLU biblioteket i Umeå. Titel: The Future of Ecosystem Services Analysis: Barriers, Progress, and Priorities. I samarbete med ECOS

4 oktober, 2019 föreläser nye hedersdoktorn vid SLU (nominerad av Institutionen för skogsekonomi och CERE) Professor Jason Shogren i samband med promoveringen i Uppsala. 

7 oktober, 2019 kl 14.00 tar vice forskningsledare Francisco X. Aguilar emot studenter på campus.

7-8 av oktober, 2019 besöker den nye hedersdoktorn vid SLU, Professor Jason Shogren. 

8 oktober, 2019 kl 13.00 föreläser Jason Shogren i SLU Umeås bibliotek. 

23 oktober, 2019 kl 12.00 ett föredrag i Värt att veta serien av Francisco X. AguilarM&M: Can money and management reduce tropical forest degradation?

85 applications to prize-winning course

After receiving the best PhD course prize last year, Behavioural Environmental Economics course was organized again in June 2019 in SLU Ultuna Campus. (click on headline to learn more)
BEE2019 web

Gröna auktioner för naturskydd

Miljömålet ”Levande skogar” verkar inte nå sitt mål till 2020. CERE:s Göran Bostedt kommenterar detta i Ekonomisk debatt nr 5 2019 och undrar om det inte finns andra möjligheter och om det är läge att snegla mot grannlandet Finland.

”Otillräcklig måluppfyllelse, bristfällig kostnadseffektivitet och låg acceptans för den förda skogspolitiken – det är kanske inte så förvånande att man som nationalekonom börjar fundera på om inte mer marknadsinspirerade styrmedel skulle kunna nå längre.” I Ekonomisk debatt diskuterar Göran Bostedt möjligheten med Gröna auktioner, ett koncept som framgångsrikt använts för att skydda skog i Finland. Liknande försök har även genomförts i Sverige men med helt andra resultat. Göran pekar ut ett antal brister som gjorde att försöket var mer eller mindre dömt att misslyckas.

Läs hela artikeln ”Naturskydd på anbud” i Ekonomisk Debatt nr 5 2019 årgång 47.

Kommande

Visa full kalender