Conference: The Barents region in a biobased future

The partners of Barents Forest ForumOctober 15-17, Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå

The conference Barents Forest Forum titled: The Barents region in a biobased future, is a cooperation platform for forest sector stakeholders in the Barents region. Over the course of three days, participants from business, policy, research and development, and education will discuss the biobased future of Northern Europe with a particular focus on the Barents region.

The conference commences with a workshop focused on labor supply, equal opportunities and education. The conference continues with high-level practice-oriented presentations with focus on examples from Finland, Norway, Russia and Sweden. There will be opportunities for networking and practical demonstrations in forest-related excursions. The conference is open to all.

Learn more and sign up

Elkonsumenter förlorarna på elcertifikatsystemet

Det svenska systemet för att subventionera förnybar el är inte samhällsekonomiskt lönsam. Elkunderna bär det största ekonomiska ansvaret i form av högre elpriser i form av avgift för elcertifikat på elräkningen.

I dagens industri 26 augusti 2019 berättar CERE Professorer Bengt Kriström och Per-Olov Johansson om den samhällsekonomiska analysen de utfört av elcertifikatsystemet: ”Vår analys visar att stödsystemet för att subventionera förnybar el som Sverige infört är kraftigt olönsamt för samhällsekonomin. Och att det är elkunderna som är de absolut största förlorarna genom att de tvingas betala högre elpriser genom så kallade elcertifikatavgifter via elräkningen.” (klicka på rubriken för att läsa mer)

Miljöskattar som inte hjälper mot miljöproblemen

Miljöskatterna kritiseras i fPlus den 23 augusti, 2019 för att de skadar svenska företag och inte hjälper miljön. En av de intervjuade är CERE:s Runar Brännlund.

”Det är tre miljöskatter som pekas ut som synnerligen olyckliga skapelser: bonus-malus-systemet på bilar, flygskatten och kemikalieskatten. Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, säger till fPlus att miljöskatterna missar målet totalt.
– De flesta av våra miljöskatter är inte ens miljöskatter. De adresserar nämligen inte de faktiska miljöproblemen på ett bra sätt. Därför är miljöskatterna mer fiskala än styrande.”

Läs hela artikeln: ”Miljöskatterna sågas: Förstör för företagen och hjälper inte miljön

Invisible hand guiding recent CERE grads?

Brian and JinggangThe August issue of Forest Policy and Economics contains not one but two papers by recent CERE grads Jinggang Guo and Brian Danley. Jinggang, specializing in forest sector modelling, defended his thesis on October 12, 2018. Just a few months later on January 25, 2019, Brian Danley defended his thesis on ecosystem services and forest policy. Apart from publishing in the same issue of the same journal, and defending in close proximity, they have also both chosen to spend the next chapter of their research careers in the US.

Economists often study self-organizing systems in which participants’ behavior is coordinated based on a set of principles, like supply and demand, without explicit cooperation between participants. As Adam Smith famously observed, by taking cues from market prices and pursuing their own self-interest, buyers and sellers pursue courses of action that may appear as if they are guided by an invisible hand. It may have been the magic of uncoordinated organization at work when recent CERE graduates Jinggang Guo and Brian Danley both published their research papers in the same issue of the same journal and choose the same country as their next research destination. (Click on headline to read more)

Dags att skrota flygskammen

CERE Professorerna Bengt Kriström och Per-Olov Johansson menar på Di debatt den 20 juni, 2019 att svenska flygresenärer trippelbeskattas. Samtidigt innebär minskade utsläpp i Sverige en ökning av utsläpp någon annanstans inom EES på grund av handeln med utsläppsrätter. Det betyder även att utsläppsrätterna blir billigare mellan andra utrikes EES-flygplatser, så även biljetterna.

Läs hela debattartikeln på Dagens industri

Nya batterifabriken i Skellefteå inte avgörande för Norrland

Skellefteås planerade batterifabrik Northvolt diskuteras i Ekonomiekot extra den 15 juni, 2019. Detta i samband med att de nödvändiga investeringarna för att inleda etapp ett inkommit. Diskussionen kretsar mycket kring huruvida fabriken blir ett uppsving för Norrland eller om framgångarna skördas på andra håll? CERE:s Runar Brännlund deltar i diskussionen och ifrågasätter att fabriken skulle ha någon avgörande inverkan på den enorma yta som är Norrland men att det säkerligen blir en rejäl injektion för Skellefteå med omnejd. (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Hör hela diskussionen på Ekonomiekot extra 15 juni, 2019 nedan.
Runar hör du 04:10 in i programmet och 08:09.


CERE member elected to leadership of UNECE/FAO Team of Specialists

On 3-4 June 2019 the United Nations’ Economic Commission for Europe (UNECE)/ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Timber Section’s Team of Specialists (ToS) on Wood Energy met at the SLU campus in Umeå. Among its obligations, the ToS has a mandate to advise and support the joint UNECE/FAO Forestry and Timber Section’s activities regarding wood energy data and to contribute to a better understanding of wood energy statistics as a basis for sound policy making. The ToS recently released a report on wood energy as the largest source of bioenergy in the UNECE region.

At the meeting, CERE’s Deputy Director Francisco Aguilar was elected to be the new leader of the ToS over the 2019-2021 period. (Click on headline to read more)
Pic Tos WE 4 June2019 webbToS members and SLU faculty members pictured at the SLU campus on 4 June 2019. Photo: Ann-Katrin Israelsson.

Meet Guest Professor Brent Sohngen

Brent SohngrenWe are proud to welcome Professor Brent Sohngen from Ohio State University as guest professor at CERE and SLU. Initially, he will be here from May 27 to June 23, but will return for monthly stays over the next three years. Brent will have his office up at the Department of Forest Economics at SLU. (Click on headline to read more)

Det finns andra värden än kronor och ören

I Östersunds-Posten gör de ett reportage om de 50 största skogsägarna i Jämtlands län. Skogsindustrin må omsätta miljarder varje år, men det finns andra värden än monetära, något som diskuteras allt mer. CERE:s Bengt Kriström har arbetat med frågan under många år och berättar mer.

”– De som vi kallar för ickemarknadsprissatta värden som rekreation till exempel tenderar att öka med ökande inkomst, jag skulle tro att de har blivit viktigare på slutet. Det är många som ser ett värde mer än att vi hugger ner skogen.” (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Meet guest researcher Moriah Bostian

The intersection between productivity and the environment a focus area during guest researcher Moriah Bostians stay with CERE this spring.

Moriah will be working closely with CERE’s Tommy Lundgren: - We are currently working to apply network technology estimation methods in order to model the linkages between prevention and treatment technologies for emissions reductions. For example, switching to a lower emissions fuel source would be considered a form of prevention, while installing smoke stack scrubbers would be considered a form of treatment. We are also using similar network methods to better understand the tradeoffs in forest management between harvesting timber for final pulp and paper products, using forest resources to produce biofuel, and net carbon emissions. (Click on headline to read more)

Kommande

Visa full kalender