”Cirkulär ekonomi ökar inte sysselsättningen”

”Ny rapport. Vår analys visar att styrningen mot en cirkulär ekonomi varken leder till ökad sysselsättning eller förbättrad ekonomisk tillväxt. Den cirkulära ekonomin bör istället fokusera på miljöpolitikens viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan, skriver författarna till Konjunkturinstitutets miljöekonomiska rapport.”

Årets miljöekonomiska rapport från konjunkturinstitutet, författad av bland andra CERE:s Runar Brännlund presenterades den 5e december och debatteras på DN debatt.

”I debatten framställs cirkulär ekonomi som en mirakelmedicin för fler jobb, högre tillväxt och bättre miljö. Särskilt viktiga anses styrmedel som uppmuntrar ökad resurseffektivitet, minskade avfallsströmmar, återvinning och återanvändning. Vår analys visar att ett så snävt fokus riskerar att vilseleda miljöpolitiken och ger inte önskade effekter på jobb och tillväxt. Den cirkulära ekonomin bör istället fokusera på miljöpolitikens viktigaste uppgift – att minska miljöpåverkan.”

Läs hela artikeln i DN, publicerad 4 december 2016.

Mer information om rapporten och rapporten finns på konjunkturinstitutets hemsida.

CERE welcomes post doc Erlend Dancke Sandorf

His research focuses on the valuation of ecosystem services. In particular, how to improve the modeling of discrete choice data and consider non-utility maximizing behavior, e.g. respondents using simplifying strategies and heuristics.

Large grant to CERE member

PhD Camilla Widmark, who recently joined CERE, has leading a consortium of eight partners, been granted funding for a project running over three years, starting on December 1st, 2016 from the SUMFOREST (SUstainable forest management, Multifunctional Forestry, European Forest Policy), an FP7 ERA-NET project.

New Assistant Professor at SLU

The CERE famous Chandra Kiran has recently been offered, and gladly accepted, the position of Assistant Professor (biträdande lektor) at the Department of Forest Economics, at SLU Umeå. A position that will focus on resource and energy economics.

10 recommended working papers

CERE’s Klarizze Puzon has collected 10 interesting working papers from around the world on valuation, energy, natural resources and environment.

Kan vi nyttja våra bärresurser mer?

Foto Mona Bonta BergmanI radioprogrammet Studio 1 frågade man sig huruvida Sverige går miste om stora pengar och arbetstillfällen genom att inte göra mer av bären i våra skogar. CERE:s Bengt Kriström intervjuades och han var skeptisk till att det fanns stora pengar att tjäna.

Bärens olja, skal och frön används som ingredienser i hälsokost och kosmetika. I våra grannländer växer en bransch för att förädla bären för dessa syften och enligt vissa förlorar Sverige miljonbelopp genom att inte kliva på tåget. Något som dock synas av CERE:s Bengt Kriström: ”– Den grundläggande frågan är ju då varför vi inte utnyttjar den. Och svaret på frågan är som jag ser det är att det helt enkelt inte är lönsamt att göra det idag. Det finns tillräckligt duktiga entreprenörer som skulle ta hand om de vinsterna som skulle kunna finnas.”

Hör inslaget från Studio 1 i Sveriges radio P1 från 11 november 2016 eller läs hela nyheten ”Den svenska bärskogen - en outnyttjad guldgruva?” på Sveriges radio, publicerat 14 november 2016.

”Fokusera på problemen, inte konsumtionen”

”Föreställningen att miljötillståndet försämras på grund av en växande konsumtion överensstämmer inte med fakta, åtminstone inte för svensk del”

CERE:s Bengt Kriström kommenterar en debattartikel i DN av Lin Lerpold och Örjan Sjöberg. Deras debattartikel efterlyser hårdare tag från regeringens sida för att minska konsumtionen medan Bengt menar på att det ”som behövs är en politik som inriktar sig på problemen, exempelvis miljöproblemen som sådana, inte konsumtionen i sig.”

Läs Bengt Kriströms replik: ”Fokusera på problemen, inte konsumtionen”, publicerad på DN.se 11 oktober 2016.

Läs debattartikeln: ”Regeringen missar målet: konsumtionen måste minska” av forskarna Lin Lerpold och Örjan Sjöberg, publicerad på DN.se 8 oktober 2016.

Natural capital has declined and produced capital increased

Comparative studies of Sweden against UK, France, Germany, and America generally reveal that natural capital has declined, while produced capital has increased over time. The reason being extra investments that were dedicated to infrastructural and manufacturing sectors during the second industrialization revolution.